Aktualności

Najważniejsze informacje

Zwyczajne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów

Dnia 08 kwietnia 2019 Zarząd W-MZJ podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Warszawsko- Mazowieckiego Związku Jeździeckiego na dzień 10 czerwca 2019 roku.

Miejsce i dokładna godzina zostaną podane do wiadomości członków W-MZJ