Aktualności

Najważniejsze informacje

BADANIA LEKARSKIE

Uchwałą nr U/2366/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Kolegium Sędziów zatwierdza znowelizowaną wersję art. 14 Przepisów Ogólnych w brzmieniu: 

Artykuł 14. NIEZBĘDNE DOKUMENTY 2.1. dokumenty zawodnika: d) dokument potwierdzający ważność badań lekarskich zawodnika, luzaka (w dyscyplinach, gdzie jest wymagana), lonżującego w woltyżerce. 

Badania lekarskie ważne są: - do 12 miesięcy. Orzeczenie lekarskie:
1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia oraz w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

4. W odniesieniu do zawodników do ukończenia 16 roku życia badania mogą być przeprowadzane co 6 miesięcy, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.