Aktualności

Najważniejsze informacje

NOWY PROJEKT STATUTU

Dnia 6 maja odbyło się robocze spotkanie Zarządu, podczas którego przedyskutowano projekt Statutu przedłożony przez Komisję Statutową.

Na spotkaniu wypracowano ostateczną formę nowego dokumentu, który zostanie zaprezentowana i poddana dyskusji w środowisku w trakcie najbliższego Walnego Zebrania Delegatów 10 czerwca