Aktualności

Najważniejsze informacje

Przepisy ogólne PZJ, Wydanie 1.0. ważne od 10/01/2020

Komunikat dotyczący Przepisów ogólnych PZJ, Wydanie 1.0. ważne od 10/01/2020

 

W załączeniu przygotowany przez KS W-MZJ skrót zapisów z zatwierdzonego przez Zarząd dokumentu Przepisy ogólne PZJ.