Aktualności

Najważniejsze informacje

PODSTAWOWA STAWKA SĘDZIOWSKA 2020

W związku z opublikowaniem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł.

Kolegium Sędziów PZJ informuje, że podstawowa stawka sędziowska w 2020 roku wynosi: 246,00zł.