Aktualności

Najważniejsze informacje

Szkolenie dla Kandydatów WKE - 30.03.2020, Wiktorowo

Rada Szkolenia Jeździeckiego PZJ zaprasza kandydatów na członków Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych do udziału w szkoleniu dla egzaminatorów.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby po raz pierwszy ubiegające się o uzyskanie uprawnień egzaminatora WKE oraz osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach dla członków WKE zorganizowanych w 2019r.

Szkolenia organizowane jest w terminie 30.03.2020r na terenie Folwarku Konnego Wiktorowo, Wiktorowo 8, 05 - 192 Nasielsk.

Osoby prowadzące: Jan Ratajczak, Anna Piasecka

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa oraz zgłoszeń znajdą Państwo pod adresem: https://pzj.pl/node/18378783