Aktualności

Najważniejsze informacje

Składki członkowskie klubów

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego przypomina klubom zarejestrowanym w naszym Związku o obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich.

Uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów W-MZJ, przeprowadzonego dnia 12.06.2017, kluby, które zalegają ze składkami za lata 2015-2016 będą wykreślane z ewidencji W-MZJ.

Ostateczny termin zapłacenia zaległych składek, jak również składki za rok 2017, upływa z dniem 31.08.2017.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dnia 1.09.2017 zostanie wywieszony aktualny wykaz członków Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego.