Aktualności

Najważniejsze informacje

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego

ZAWIADOMIENIE

 

o terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Statutowego Zebrania Delegatów 
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego

Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego uprzejmie zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów o charakterze statutowym odbędzie się w dniu

11 grudnia 2017r. (poniedziałek) w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar przy 
ul. Łazienkowskiej 6A w Warszawie.

 

 I termin: godz. 16:00

II termin: godz. 16:30

 

 

Zarząd Warszawsko – Mazowieckiego Związku Jeździeckiego powołując się na przyjętą podczas posiedzenia w dniu 9.10.2017, uchwałę  nr  3/09/10/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Statutowego Walnego Zebrania Delegatów W-MZJ, niniejszym uprzejmie informuje, że zebranie odbędzie się dnia 11 grudnia 2017 (poniedziałek) w Warszawie na Torwarze, w sali konferencyjnej (II piętro) Centralnego Ośrodka Sportu (ul. Łazienkowska 6a). Początek zebrania w pierwszym terminie godzina 16.00, w drugim terminie - godzina 16.30.

Do udziału w powyższym zebraniu zapraszamy upoważnionych delegatów członków zwyczajnych W-MZJ wg. zaktualizowanej listy członków opublikowanej na stronie internetowej W-MZJ jako załącznik protokołu z posiedzenia Zarządu W-MZJ z dnia 11.09.2017 (uchwała Zarządu nr 7/11/09/2017).

Przypominamy, że planowane na 12 czerwca 2017 Statutowe Walne Zebranie Delegatów, podczas którego miał być przyjęty znowelizowany Statut W-MZJ nie odbyło się z powodu braku kworum.

Apelujemy do wszystkich członków W-MZJ o niezawodny udział w zebraniu grudniowym, gdyż jesteśmy zobligowani najpóźniej do wiosny 2018 roku do dostosowania statutu naszego Związku (z roku 1998 !) do zapisów ustawy o sporcie i prawie o stowarzyszeniach.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 11.12.2017 będziemy procedowali ten sam projekt Statutu opracowany przez powołaną przez Zarząd W-MZJ Komisję Statutową, który miał być przedstawiony Delegatom podczas czerwcowego, niestety nie udanego Zebrania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że trwają prace Komisji Statutowej nad nowym statutem W-MZJ, który zgodnie z przyjętą przez Komisję uchwałą z dnia 22.05.2017 (uchwała opublikowana na stronie internetowej W-MZJ i przesłana wszystkim członkom przed czerwcowym Zebraniem Delegatów), ma być przedstawiony jako projekt do dyskusji (konsultacji) do końca 2017 roku. Zgodnie z prośbą Komisji Statutowej, zawartej w preambule do zaproszenia na czerwcowe Walne Zebranie, w dalszym ciągu oczekujemy na propozycje i uwagi co do zapisów nowego statutu naszego Stowarzyszenia.

Członkowie W-MZJ zgłaszając w terminie do dnia 6.12.2017 na piśmie swoich delegatów na grudniowe Nadzwyczajne  Zebranie Statutowe W-MZJ, są jednocześnie proszeni o zaktualizowanie danych takich jak:

- pełna, aktualna nazwa klubu (członka W-MZJ) oraz pieczątka

- aktualny adres siedziby oraz adres korespondencyjny (o ile jest inny od siedziby)

- adres mailowy oraz telefon/y kontaktowe

- nazwisko prezesa oraz osoby/osób odpowiedzialnej/ych za sprawy organizacyjno-szkoleniowo-sędziowskie

- nazwisko/a szkoleniowców prowadzących zajęcia z zawodnikami w klubie

 Oczekując na niezawodny udział w Nadzwyczajnym Statutowym Walnym Zebraniu Delegatów W-MZJ, pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

 UWAGA: Planowane w dniu 11 grudnia 2017 r. spotkanie kalendarzowe odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu zebrania statutowego.

 

 

Kluby, które na czerwcowy Zebranie Delegatów nie dostarczyły podpisanego Oświadczenia o reprezentacji proszone są o przesłanie go do biura do dnia 6 grudnia 2017 oraz dostarczenie oryginały w dniu Zebrania 11 grudnia.