Aktualności

Najważniejsze informacje

Komunikat Rady Szkolenia Jeździeckiego - Uwaga Pilne

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do macierzystych WZJ – ów wszystkich jeźdźców posiadających

Klasę sportową uprawniającą do skorzystania z Ścieżki II- Zawodniczej. Daje ona możliwość zdawania egzaminów:  z prowadzenia jazdy oraz teorii wymaganej dla stopnia Instruktora Sportu. Tą drogą chcemy się dowiedzieć o ilości takich zawodników oraz skąd pochodzą aby ułatwić im zdobycie uprawnień bez odbywania uciążliwych i kosztownych podróży.  

 

PRZEWODNICZĄCY  RSJ

 

Hubert Szaszkiewicz