Aktualności

Najważniejsze informacje

Porządek obrad i regulamin Walnego Zebrania 11.12.2017

Publikujemy uaktualniony porządek obrad oraz regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Statutowego Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, Warszawa 11 grudnia 2017 r.