Aktualności

Najważniejsze informacje

Zapraszamy na spotkanie "Od Królikiewicza do Kowalczyka"

W dniu 23 kwietnia 2018 (poniedziałek) w Klubie Qultura-Relax na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (ul. Marymoncka 44) odbędzie się spotkanie okolicznościowe (olimpijskie) pn. „Polskie jeździectwo - od Adama Królikiewicza do Jana Kowalczyka* ”, początek godzina 17.00.

Spotkanie jest organizowane z okazji Jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Jeździeckiego.

Jego podstawowym celem jest przypomnienie bogatej historii Związku, a w szczególności olimpijskich sukcesów i sylwetek polskich jeźdźców dwudziestolecia międzywojennego oraz okresu po II Wojnie Światowej.

Pierwsze spotkanie będzie w głównej mierze poświęcone mjr. Adamowi Królikiewiczowi - pierwszemu polskiemu medaliście olimpijskiemu.

Spotkanie będą prowadzili – red. Krzysztof Miklas, dr Renata Urban oraz Cezary Harasimowicz – wnuk mjr A.Królikiewicza.

Intencją powyższego spotkania jest również przypomnienie wybitnych postaci polskiego jeździectwa lat dwudziestych i trzydziestych.

Zapraszając serdecznie wszystkich sympatyków polskiego jeździectwa, szczególnie zależy nam na udziale młodego pokolenia, któremu chcielibyśmy pokazać i przybliżyć wybitnych naszych jeźdźców, a zwłaszcza niezwykle ciekawą historię Ich życia oraz drogę do sukcesów - nie tylko sportowych, w niełatwych czasach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Patronami spotkania są: Polski Związek Jeździecki, Warszawsko – Mazowiecki Związek Jeździecki, Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w W-wie, Klub Qultura-relax.

W imieniu organizatorów - Marcin Szczypiorski

*Janowi Kowalczykowi i historii polskiego jeździectwa powojennego będzie poświęcone kolejne spotkanie, które planujemy zorganizować w okresie wczesno-jesiennym