Aktualności

Najważniejsze informacje

Oświadczenie Zarządu

W trakcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, Prezes w imieniu swoim i członków Zarządu przedstawił następującej treści oświadczenie"

"Z powodu permanentnego wchodzenia przez Członków Komisji Rewizyjnej w kompetencje Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego my niżej podpisani z dniem 18 czerwca 2018 r. składamy rezygnację z pełnionych funkcji."

Pod oświadczeniem podpisali się: Prezes i Wszyscy Członkowie Zarządu W-MZJ. "

Na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów, Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze odbędzie się 30 lipca 2018 roku.