Aktualności

Najważniejsze informacje

Posiedzenie Zarządu 12/11/2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy protokół z posiedzenia Zarządu które odbyło się dnia 12 listopada w siedzibie Związku.W tym samym terminie komisja przeanalizowała wszystkie oferty które wpłynęły na organizację MWiM i HPWiM na rok 2019, protokół z działań komisji również znajdą Państwo w załaczniku.