Nasze projekty

Mazowiecki Talent Jeździecki

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat do udziału w konkursach:
 • Ujeżdżenie
 • Skoki
 • Konkursy specjalne
  • Pony games
  • Próba Caprillego
  • Ujeżdżenie w kłusie
  • Ślepy parkur
  • Woltyżerka
Konkursy dedykujemy zawodnikom „przed-sportowym”.
Celem cyklu jest udostępnienie dzieciom konkursów jeździeckich w formie zabawy.
Co zrobić, żeby wziąć udział w MTJ?
Wystarczy zgłosić się do dowolnego konkursu na zawodach objętych MTJ oznaczonego w propozycjach oraz podać w zgłoszeniu rok urodzenia.
Regulamin cyklu dostępny tutaj.