Stanowisko zarządu ws. KJ Aromer

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do informacji rozpowszechnianych od kilku dni przez Pana Łukasza Sikorskiego i Panią Agnieszkę Kopkę-Sikorską, reprezentujących KJ Aromer przedstawiamy fakty i stanowisko Zarządu W-MZJ w tej sprawie.

W tym roku zarząd W-MZJ zaprosił organizatorów do składania ofert na organizację mistrzostw wg kryteriów, które zostały przesłane w mailu wysłanym w dniu 23.11.2020r. do wszystkich członków W-MZJ. Jak można tam przeczytać przyjętymi kryteriami były: 1). kwota wpisowego, 2). kwota nagród 3), akceptacja umowy 4). organizacja mistrzostw zgodnie z regulaminem rozgrywania mistrzostw 5). ograniczenie dotyczące organizacji 2 imprez w jednym klubie. Uproszczenie kryteriów rozstrzygania konkursu ofert spowodowane było zarówno negatywnymi opiniami, jakie otrzymaliśmy od klubów biorących udział w konkursie w roku poprzednim, sytuacją epidemiczną w kraju,  faktem, że w naszych działaniach musimy brać pod uwagę zdania i uwagi wpływające do W-MZJ od wszystkich naszych członków i traktować je wszystkie na równi, bez faworyzowania któregoś z członków.

W dniu 7.12 odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej składającej się z 7 osób w tym członków zarządu W-MZJ oraz zaproszonych przedstawicieli dyscyplin w osobach Pani Anny Świątkowskiej i Pana Michała Siejek. Konkurs został rozstrzygnięty w zapowiadanym terminie i według przytoczonych wyżej kryteriów. Do konkursu przystąpiły wszystkie kluby z wyjątkiem klubu Aromer. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż pula nagród na wszystkie imprezy mistrzowskie od dłuższego czasu kształtuje się powyżej 100 tys., natomiast wpisowe i cena boksu w wybranych na rok 2021 ofertach będzie niższa niż w tym roku.

Jest nam niezmiernie przykro, że emocje wzięły górę i osoby reprezentujące klub Aromer zdecydowały się nie brać udziału w konkursie na organizację Mistrzostw. Cenimy ten klub, jego infrastrukturę i wkład w propagowanie jeździectwa. Jest dla nas tak samo ważnym członkiem W-MZJ jak i inne ośrodki. Jednakże działania prowadzone od jakiegoś czasu przez osoby zarządzające ośrodkiem Aromer w naszym odczuciu prowadzą do monopolu, jaki chce uzyskać ośrodek Aromer, a na to nie ma zgody władz związku. Reprezentujemy wszystkich naszych członków i nie zgadzamy się na organizację wszystkich, czy większości imprez w jednym miejscu na Mazowszu.

Czujemy się zmuszeni do reakcji na prowadzoną przez Pana Łukasza i Panią Agnieszkę kampanię na FB i mailową wymierzoną przeciwko Związkowi i członkom zarządu W-MZJ. Chcielibyśmy się odnieść do nieprawdziwych informacji w zamieszczonych postach lub przesłanych mailach, co czynimy poniżej:

 1. Nieprawdą jest, że „zarząd W-MZJ nie reaguje na apele” – pan Łukasz Sikorski rozmawiał w ostatnich dniach zarówno z Patrycją Kaczorowską jak i Michałem Pilkiewiczem, odnośnie przyjętych w tym roku zasad konkursu na wybór organizatora imprez mistrzowskich w 2021. Temat był omawiany również na zarządzie w dniu 2.12.2020, gdzie podtrzymano wybrane zasady, przedłużono termin składania ofert oraz doproszono do komisji wybierającej przedstawicieli dyscyplin. Dodatkowo po otrzymaniu maila z klubu Aromer w tej sprawie została udzielona pisemna odpowiedź. Komisja konkursowa po rozpoczęciu obrad w dniu 7.12.2020 również omawiała zgłoszone uwagi i podtrzymała przyjęte zasady wyboru, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętym protokole.
 2. Nieprawdą jest, że „zarząd W-MZJ… nie chce słuchać Komisji Rewizyjnej”. W ostatnich dniach odbyły się dodatkowe posiedzenia Komisji Rewizyjnej i konsultacje pomiędzy nią a członkami Zarządu w tym temacie. Uwagi Aromer były omawiane, a następnie Zarząd W-MZJ otrzymał opinię Komisji Rewizyjnej odnoszącą się do przyjętego trybu procedowania wyboru organizatorów. Uwagi te zostały przekazane Komisji oraz omówione przez nią przed rozpoczęciem procesu wyboru organizatorów. Należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna może rekomendować a decyzje w tym obszarze są w gestii zarządu W-MZJ.
 3. Nieprawdą jest, że „…konkurs nie ma określonych wymiernych kryteriów oceny…”. Zasady takie, identyczne dla wszystkich zgłaszających zostały określone w mailu z zaproszeniem do konkursu i według nich Komisja dokonała wyboru organizatorów (opisane są powyżej na początku listu).
 4. Nieprawdą jest, że w poprzednich latach „..decydujące znaczenie miała wysokość puli nagród…”, gdyż np. w latach poprzednich przy bardziej rozbudowanych kryteriach oceny, z których w tym roku postanowiliśmy zrezygnować zostawiając tylko najważniejsze, nagrody finansowe i rzeczowe były jednym z 10 ocenianych kryteriów – lista poniżej:
 • Punkty wielkość placu konkursowego
 • Punkty wielkość rozprężalni
 • Punkty dwa czworoboki ujeżdżenie
 • Punkty doświadczenie organizacja HPWiM / MWiM i poprawność rozliczeń
 • Punkty nieprawidłowości sprawozdanie sędziego
 • Punkty deklaracja brak zawodów regionalnych lub towarzyskich
 • Punkty utwardzone ciągi komunikacyjne
 • Punkty utwardzone parkingi dla koniowozów i samochodów osobowych
 • Punkty bieżące wyświetlanie wyników na rozprężalni
 • Punkty nagrody finansowe i rzeczowe
 1. Nieprawdą jest, że to zarząd W-MZJ wybiera organizatorów, gdyż zarząd ogłasza konkurs a wyboru dokonuje powołana Komisja składająca się z 7 osób, w tym członków zarządu oraz przedstawicieli klubów nie składających ofert jako przedstawicieli dyscyplin. Całość przebiega pod nadzorem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, co jako zasadę wprowadził obecny zarząd.
 2. Zarzut, że wybór organizatorów „…może być dokonany na podstawie tylko sobie znanych kryteriów i własnego widzimisię / tego lubię tego nie lubię” – godzi w wizerunek W-MZJ, członków zarządu oraz innych członków Komisji.
 3. Zarzut braku regulaminu (kryteria były podane w wysłanym zaproszeniu do składania ofert) oraz zarzuty „o subiektywizm, niejasne kryteria wyboru, czy nawet kolesiostwo” są poważne i wymagają sprostowania i przeprosin.
 4. Stwierdzenie, że to był „pseudokonkurs” jest pomówieniem. Tylko klub Aromer zgłosił uwagi co do zaproponowanej formuły konkursu. Inne kluby nie zgłaszały uwag, złożyły oferty na konkurs i został on rozstrzygnięty.
 5. Stwierdzenie, że „Zarząd nie może uzurpować sobie prawa do arbitralnych decyzji” jest co najmniej dziwne – to zarząd właśnie jest odpowiedzialny za określenie zasad przeprowadzenia konkursu i może je modyfikować w każdym roku. To powołana w tej sprawie Komisja oceniała oferty i wyłaniała organizatorów zgodnie z przyjętymi zasadami.

W związku z tym, iż rozpowszechniane przez Panią Agnieszkę i Pana Łukasza informacje publikowane na Facebooku oraz rozsyłane drogą mailową zostały uznane przez zarząd W-MZJ jako szykanujące w dniu 9.12.2020r. podjęta została decyzja o domaganiu się od KJ Aromer usunięcia wpisów jak również opublikowania przeprosin skierowanych do członków zarządu. Jako Zarząd nie czujemy się urażeni zgłaszanymi uwagami merytorycznymi, ale ich formą i obraźliwymi sugestiami wobec władz związku.

Prowadzone prze Panią Agnieszkę i Pana Łukasza działania odbierane są przez nas jako nagonka i nawoływanie do bojkotu, na co nie ma i nie będzie zgody członków zarządu Związku. Będziemy dochodzili swoich praw, poszanowania naszej pracy pro bono i zaangażowania dostępnymi drogami wynikającymi zarówno z § 12 i 14 Statutu W-MZJ jak i z prawa. Zwracaliśmy się z prośbą o usunięcie wpisów jak również opublikowanie przeprosin, prowadzone były rozmowy z mecenas reprezentującą Pana Łukasza i Panią Agnieszkę co nie doprowadziło do ugody a wręcz spowodowało nasilenia działań przeciwko członkom zarządu W-MZJ.

Po bezowocnym wykorzystaniu możliwości przewidzianej w § 14 pkt 1 Statutu w piśmie wysłanym w dniu 9.12.2020 do KJ Aromer, Zarząd W-MZJ w dniu 10.12.2020r. na podstawie § 14 pkt 2 Statutu W-MZJ podjął uchwałę o odmowie KJ Aromer pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybienia z powodu naruszenia przez członka W-MZJ § 12 pkt 3 i 4 Statutu, polegającym na publicznych pomówieniach i kwestionowaniu uprawnień Zarządu.

Przykro nam, że musimy zamieszczać oświadczenie takiej treści. Jesteśmy zarówno teraz jak i wcześniej do Państwa dyspozycji.

Wszelkie uwagi i pytania w tej sprawie prosimy zgłaszać na maila biuro@wmzj.waw.pl

Zarząd W-MZJ