Odznaka Jeżdżę konno

Ogólne zasady :

„Egzamin na odznakę „Jeżdżę Konno” może być przeprowadzany w ośrodkach certyfikowanych PZJ lub ośrodkach zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Koordynatora ds. Szkolenia Jeździeckiego (WKSJ) lub przewodniczącego WKE.

Komisja to 2 szkoleniowców z aktualną licencją PZJ (przewodniczący Komisji musi posiadać uprawnienia co najmniej Instruktora Sportu, drugi szkoleniowiec może mieć uprawnienia Instruktora Szkolenia podstawowego)

Ośrodek bez certyfikatu PZJ musi spełniać podstawowe wymagania dla bezpiecznego i profesjonalnego prowadzenia zajęć rekreacyjnych z jazdy konnej oraz zapewniać dobrostan użytkowanych w nim koni. Spełnienie wymagań potwierdza się poprzez osobiste sprawdzenie warunków w ośrodku przez WKSJ lub wyznaczonej przez niego kompetentnej osoby.

Zgłoszenie egzaminu i zapotrzebowanie na przypinki odznaki „Jeżdżę Konno” zgłasza się co najmniej 4 tygodnie przed terminem egzaminu na druku dostępnym na stronie PZJ do biura WZJ oraz do akceptacji WKSJ/przewodniczącego WKE.

Po akceptacji WKSJ pracownik biura WZJ wystawia fakturę i odznaki są  wysyłane (po pokryciu kosztów wysyłki) na wskazany adres.

Przebieg egzaminu opisany jest w „Regulaminie odznak”.

Protokół zbiorczy z egzaminu należy przesłać do biura WZJ z kopią do WKSJ/przewodniczącego WKE.

Dokumenty dotyczące odznak dostępne są na stronie PZJ  https://pzj.pl/odznaki-jezdzieckie/

Osoby do kontaktu w WMZJ:

biuro@wmzj.waw.pl

WKSJ – Ewa Metera-Zarzycka ewametera@gmail.com, 508101079

 

Odznaka jeżdżę konno w kilku krokach : pobierz

 

 Logowania dla uczestników do bazy Artemor: https://artemor.pzj.pl/Home/LogOn

( W razie problemów z założeniem konta lub logowaniem prosimy o kontakt z biurem W-MZJ)

 

Kalendarz odznak Jeżdżą konno dostępny na stronie: kalendarz

oraz po zalogowaniu na stronie artemor.pzj.pl w zakładce wydarzenia