Władze związku

zarząd

Patrycja Kaczorowska - Prezes

patrycja.kaczorowska@wmzj.waw.pl

Jan Kamiński - v - ce Prezes ds. Sportu

jan.kaminski@wmzj.waw.pl

Adam Galuba - Sekretarz

adam.galuba@wmzj.waw.pl

Agnieszka Guzowska - v-ce Prezes ds. Organizacyjnych

agnieszka.guzowska@wmzj.waw.pl

Michał Pilkiewicz - Skarbnik

michal.pilkiewicz@wmzj.waw.pl

Agnieszka Dąbrowska - Członek Zarządu

agnieszka.dabrowska@wmzj.waw.pl

Dominika Kraśko - Członek Zarządu

dominika.krasko@wmzj.waw.pl

protokoły z zebrań zarządu

Komisja rewizyjna

Jakub Jurzak - Przewodniczący

komisja.rewizyjna@wmzj.waw.pl

Ewa Hadała-Mikołajczuk -

Ewa Metera-Zarzycka -

Rada trenerów

Agnieszka Guzowska - Przewodnicząca

agnieszka.guzowska@wmzj.waw.pl

Jan Kamiński -

jan.kaminski@wmzj.waw.pl

Klaudyna Pisarska -

Zbigniew Dukaj -

Kolegium sędziów

Julia Krencik - Przewodnicząca Kolegium Sędziów W-MZJ

julia.krencik@wmzj.waw.pl

Krzysztof Tomaszewski - z-ca przew. Kolegium Sędziów W-MZJ

Ewa Metera - sekretarz

Anetta Orlicka - członek

Ksenia Samsel - członek

faq

Po co jest W-MZJ?

Celem istnienia Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, tak samo jak i innych wojewódzkich związków jeździeckich, jest organizacja życia sportowego w regionie. Do tego typu działań należą: organizacja kalendarza szkoleń – np. kursów sędziowskich, zawodów na poziomie regionalnym, czy innych akcji w odpowiedzi na potrzeby środowiska.

Jakimi prawami rządzi się W-MZJ?

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki działa na podstawie własnego statutu, regulaminu oraz podjętych przez Zarząd uchwał, w oparciu o przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego.

Kto korzysta na istnieniu W-MZJ?

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki powstał i działa na rzecz środowiska jeździeckiego. Sprawuje on opiekę nad sportem na swoim terenie, dbając o interesy zarówno jeźdźców, jak i organizatorów zawodów. Celem działania Związku jest kierowanie sportem w regionie tak, aby przy możliwie najlepszych warunkach dla uczestników życia sportowego, zapewnić możliwie największy poziom sportowy.

Ile zarabia Zarząd W-MZJ?

Nic. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego pracują społecznie, co oznacza, że jedynym wynagrodzeniem za ich pracę jest Państwa uśmiech na zawodach.

Co się dzieje z wpłacanymi pieniędzmi?

Każda złotówka wpłacana na konto bankowe, czy u sekretarza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego jest księgowana i musi zostać rozliczona. Nie ma więc mowy o jakichkolwiek wyciekach. Środki zebrane w ten sposób przeznaczane są między innymi na dofinansowanie szkoleń na terenie W-MZJ, jak na przykład kursów sędziowskich, wsparcie organizatorów zawodów w formie dotacji, czy wsparcie samych zawodników, na przykład startu w Mistrzostwach Polski.

Kto może być w Zarządzie?

Każdy. Kadencja trwa 4 lata. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym poprzez głosowanie wybierani są członkowie władz Związku. Kandydatem może być osoba, wyznaczona przez Klub Jeździecki. Porażka w głosowaniu, nie oznacza jednak zamkniętej drogi do pracy na rzecz Warszawsko-Mazowieckiego Jeździectwa. Na odbywających się w drugą środę każdego miesiąca zebraniach można zgłosić swoje uwagi i pomysły dotyczące otaczającej nas, jeździeckiej, rzeczywistości. Zapraszamy.

faq