BIURO NIECZYNNE 08-12.08.2022

Informujemy, że w dniach 08-12 sierpnia 2022, biuro Związku będzie nieczynne i w tym czasie nie będą wystawiane licencje regionalne.

Dokumenty przesłane po dniu 5 sierpnia 2020 zostaną rozpatrzone dopiero 15 sierpnia 2022 (poniedziałek). Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu startów w zawodach i załatwianie wszelkich spraw związanych z licencjami z odpowiednim wyprzedzeniem.