Rejestracje i licencje

Licencja regionalna zawodnika do 18 roku życia włącznie – zawodnik niezrzeszony

140.00

Kup

Licencja regionalna zawodnika do 18 roku życia włącznie – zawodnik zrzeszony

50.00

Kup

Licencja regionalna zawodnika powyżej 18 roku życia – zawodnik niezrzeszony

140.00

Kup

Licencja regionalna zawodnika powyżej 18 roku życia – zawodnik zrzeszony

70.00

Kup

Rejestracja konia/kuca (zawiera licencję regionalną na dany rok kalendarzowy)

80.00

Kup

Rejestracja zawodnika do 18 roku życia włącznie (zawiera licencję regionalną na dany rok kalendarzowy) – zawodnik niezrzeszony

230.00

Kup

Rejestracja zawodnika do 18 roku życia włącznie (zawiera licencję regionalną na dany rok kalendarzowy) – zawodnik zrzeszony

80.00

Kup

Rejestracja zawodnika powyżej 18 roku życia (zawiera licencję regionalną na dany rok kalendarzowy) – zawodnik niezrzeszony

260.00

Kup

Rejestracja zawodnika powyżej 18 roku życia (zawiera licencję regionalną na dany rok kalendarzowy) – zawodnik zrzeszony

110.00

Kup

Zmiana barw klubowych zawodnika (z zawodnika zrzeszonego na zawodnika niezrzeszonego)

200.00

Kup

Zmiana barw klubowych zawodnika (zmiana klubu zawodnika zrzeszonego lub zrzeszenie się zawodnika niezrzeszonego)

100.00

Kup

Twój koszyk jest pusty.

  Dodane załączniki:

  Dodaj załącznik (.pdf .png .jpg)

  Większość plika nie powinna przekraczać 2Mb

  Wszystkie poniżej wynienione dokumenty prosimy przesyłać na adres biuro@wmzj.waw.pl

  Odpowiednie formularze oraz aktualny cennik można znaleźć w zakładce ,,dokumenty do pobrania”.

  Licencje wydawane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletnych dokumentów oraz potwierdzenia dokonania opłat.

  Opłaty mogę być dokonywane wyłącznie na konto bankowe Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego: PKO BP S.A.: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927

  Dokumenty potrzebne do zmiany przynależności klubowej zawodnika:

  • wypełniony wniosek o zmianę barw klubowych - podpisany przez klub zwalniający oraz klub przyjmujący
  • potwierdzenie przelewu

  Dokumenty potrzebne do zdobycia klas/uprawnień sportowych:

  • wypełniona karta zdobywania norm licencyjnych podpisana przez sędziów głównych zawodów
  • lub pliki .pdf wyników z zawodów z wypisaną listą konkursów, punktów i zajętych miejsc
  • lub linki do oficjalnych wyników konkursów
  • informacje dotyczące norm na klasy sportowe i warunków zdobywania uprawnień sportowych znajdują się na www.pzj.pl

  Dokumenty potrzebne do rejestracji klubu:

  • karta rejestracyjna klubu
  • wniosek o przyjęcie w poczet członków Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
  • ksero dokumentu rejestracyjnego (KRS lub odpis ze starostwa)
  • statut klubu
  • dokumenty instruktorów
  • ubezpieczenie OC klubu
  • potwierdzenie przelewu

  Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji regionalnej klubu:

  • potwierdzenie przelewu (wysłane na biuro@wmzj.waw.pl)

  Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres biuro@wmzj.waw.pl

  Licencje wydawane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia: kompletnych dokumentów oraz potwierdzenia dokonania opłat.

  Opłaty mogę być dokonywane wyłącznie na konto bankowe Warszawsko- Mazowieckiego Związku Jeździeckiego: PKO BP S.A.: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927