Rejestracja i licencje

Licencja regionalna konia/kuca

100.00

Kup

Wymagane dokumenty:

Licencja regionalna zawodnika – zawodnik niezrzeszony

300.00

Kup

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony ,,wniosek licencyjny zawodnika''
 • ubezpieczenie NNW zawodnika, ważne przez cały okres ważności licencji (do końca roku kalendarzowego)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie
 • Uwaga: jeżeli jest to pierwsza licencja zawodnika w W-MZJ, to dodatkowo wymagana jest rejestracja!
 • Uwaga: po 3 latach przerwy w posiadaniu licencji wymagana jest ponowna rejestracja!

Licencja regionalna zawodnika – zawodnik zrzeszony

150.00

Kup

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony ,,wniosek licencyjny zawodnika'' z pieczątką klubu
 • ubezpieczenie NNW zawodnika, ważne przez cały okres ważności licencji (do końca roku kalendarzowego)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie
 • Uwaga: jeżeli jest to pierwsza licencja zawodnika w W-MZJ, to dodatkowo wymagana jest rejestracja!
 • Uwaga: po 3 latach przerwy w posiadaniu licencji wymagana jest ponowna rejestracja!

Rejestracja konia/kuca

100.00

Kup

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione ,,zgłoszenie konia do rejestracji''
 • kopia paszportu hodowlanego - strony z hodowcą, właścicielem i rodowodem konia
 • Uwaga: nie mogą być rejestrowane konie, które nie posiadają paszportu urzędowego (z aktualnym wpisem PZHK), oraz wklejki aktualnego właściciela w paszporcie

Rejestracja zawodnika niezrzeszonego (nie zawiera licencji)

200.00

Kup

Rejestracja zawodnika zrzeszonego (nie zawiera licencji)

100.00

Kup

Zmiana barw klubowych zawodnika (z zawodnika zrzeszonego na zawodnika niezrzeszonego)

200.00

Kup

Zmiana barw klubowych zawodnika (zmiana klubu zawodnika zrzeszonego lub zrzeszenie się zawodnika niezrzeszonego)

100.00

Kup

Twój koszyk jest pusty.

  Dodane załączniki:

  Dodaj załącznik (.pdf .png .jpg)

  Większość plika nie powinna przekraczać 2Mb

  Wszystkie wymagane dokumenty prosimy załączyć do zamówienia.

  Licencje wydawane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletnych dokumentów oraz potwierdzenia dokonania opłat.

  Opłaty mogę być dokonywane poprzez płatności Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego: PKO BP S.A.: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927

  Dokumenty potrzebne do rejestracji konia:

  • wypełnione zgłoszenie konia do rejestracji
  • kopia paszportu hodowlanego - strony z hodowcą, rodowodem i właścicielem
  • potwierdzenie przelewu
  • Uwaga: nie mogą być rejestrowane konie, które nie posiadają paszportu urzędowego (z aktualnym wpisem PZHK), oraz wklejki aktualnego właściciela w paszporcie

  Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji regionalnej konia:

  • potwierdzenie przelewu (w tytule przelewu należy wpisać pełne imię konia i numer paszportu urzędowego)
  • Uwaga: licencji nie otrzymają konie, które nie posiadają paszportu urzędowego ( z aktualnym wpisem PZHK), oraz wklejki aktualnego właściciela w paszporcie.
  • Uwaga: w przypadku zmiany właściciela konia należy wypełnić zgłoszenie konia do rejestracji oraz przesłać dodatkowo skan paszportu konia (strona z nowym właścicielem)

  Dokumenty potrzebne do rejestracji zawodnika:

  Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji regionalnej zawodnika:

  Dokumenty potrzebne do zmiany przynależności klubowej zawodnika:

  Dokumenty potrzebne do zdobycia klas/uprawnień sportowych:

  Dokumenty potrzebne do rejestracji klubu:

  • karta rejestracyjna klubu
  • wniosek o przyjęcie w poczet członków Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
  • ksero dokumentu rejestracyjnego (KRS lub odpis ze starostwa)
  • statut klubu
  • dokumenty instruktorów
  • ubezpieczenie OC klubu
  • potwierdzenie przelewu

  Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji regionalnej klubu:

  • potwierdzenie przelewu (wysłane na biuro@wmzj.waw.pl)

  REGULAMIN SKLEPU: