Dokumenty – WZD W-MZJ, 28.09.2020

Przedstawiamy dokumenty przygotowane na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Delegatów W-MZJ, które odbędzie się 28 września 2020.
W załącznikach znajdą Państwo:
– sprawozdanie z działalności Zarządu W-MZJ za rok 2019
– sprawozdanie Kolegium Sędziów W-MZJ za rok 2019
– sprawozdanie Rady Trenerów W-MZJ za rok 2019
– sprawozdanie finansowe W-MZJ za rok 2019
– propozycje zmian statutu W-MZJ wg zaleceń KRS