Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza w Skokach przez przeszkody- Zapraszamy