Konkurs ofert na organizację imprez mistrzowskich 2021

Szanowni Państwo,

Zarząd W-MZJ zaprasza do składania ofert na organizację MWiM oraz HPWiM w dyscyplinach olimpijskich oraz innych konkurencjach jeździeckich w roku 2021.

Oferta powinna zawierać:

  1. Miejsce i organizatora wydarzenia
  2. Proponowane terminy
  3. Oferowane warunki infrastruktury
  4. Proponowane wpisowe dla zawodnika oraz opłatę za boks
  5. Proponowaną pulę nagród z rozpisaniem na nagrody rzeczowe i finansowe.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków umowy na organizację imprezy, która stanowi integralną część konkursu oraz akceptacją regulaminów imprez. W załączniku poniżej znajdą Państwo wzór umowy na organizację imprezy mistrzowskiej. Aktualne regulaminy imprez mistrzowskich znajdują się w zakładce ,,do pobrania”.

Zarząd zastrzega sobie prawo przyznania jednemu organizatorowi maksymalnie 2 imprez mistrzowskich.

Podczas analizy ofert zarząd będzie brał pod uwagę doświadczenie oferenta oraz dotychczasową współpracę.

Decyzja zarządu jest ostateczna.

Termin składania ofert do 03.12.2020 na adres e-mail biuro@wmzj.waw.pl za potwierdzeniem odbioru.