FAQ - MAZOWIECKI JUMPING MASTER 2024

Licencje zawodników i koni

Czy muszę posiadać licencję aby brać udział w MJM?

Tak, zawodnicy bez licencji nie są klasyfikowani w rankingu MJM. Zawodnicy posiadający licencję BW punktują w kategorii Bronze, zawodnicy z licencją B3 w kategorii Silver a zawodnicy z licencją B2 lub B1 w kategorii Gold (dotyczy startów na dużych koniach).

Co się stanie z moimi punktami w kategorii Bronze jeżeli zdam egzamin licencyjny i uzyskam licencję B3?

Z dniem pojawienia się licencji B3 w bazie PZJ zawodnik traci prawo do klasyfikacji w kategorii Bronze i punktuje w Kategorii Silver. Dodatkowo wraz z pierwszymi punktami w kategorii Silver zawodnik otrzymuje dodatkowy bonus w wysokości 100pkt. Tak samo działa to przy podwyższeniu licencji z B3 na B2.

Czy koń bez licencji może brać udział w MJM?

Zawodnik punktujący w kategorii Bronze startując w konkursach towarzyskich nie musi posiadać licencji konia aby być klasyfikowany w rankingu MJM. Licencja konia będzie jednak niezbędna do startu w Play-Off Finale MJM.

Czy będąc zawodnikiem niezrzeszonym (BPK) zarejestrowanym w innym WZJ mogę brać udział w MJM?

Nie. MJM przeznaczony jest dla zawodników zrzeszonych w klubach W-MZJ lub zawodników bez przynależności klubowej zarejestrowanych w W-MZJ.

Rankingi

Jak zgłosić się do uczestnictwa w MJM?

W kategoriach indywidualnych i klubowej nic nie trzeba robić – prowadzimy ranking dla wszystkich startujących zawodników spełniających kryteria uczestnictwa w MJM. Zgłosić należy się jedynie do Play-Off Finału pod warunkiem uzyskania kwalifikacji.
Zgłoszenia obowiązują dla kategorii Best Coach (przeznaczonej dla szkoleniowców).

Wydaje mi się, że moje punkty w rankingu są obliczone nieprawidłowo. Gdzie mogę to zgłosić?

W przypadku zauważenia błędów lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: masters@wmzj.waw.pl. W zgłoszeniu prosimy podać zawodnika i konia jakiego dotyczy sprawa, krótko opisać problem. Prosimy też o pozostawienie kontaktu telefonicznego.
Przypominamy, że wszelkie reklamacje dotyczące rankingu końcowego przed Play-Off Finałem można zgłaszać maksymalnie do 15.11.2024.

Na ilu maksymalnie koniach mogę punktować w MJM?

W rankingach uwzględniamy wyniki zawodników punktujących w swoich kategoriach na dowolnej ilości koni. Jednak do Play-Off Finału MJM zawodnik może przystąpić tylko na jednym z koni na których zdobył kwalifikację.

Kuce

Czy ranking Pony Master podzielony jest zgodnie z grupami kuców?

Nie. Zawodnicy startujący na kucach punktują w MJM startując na kucach w konkursach zgodnych do grupy kuca i wieku zawodnika. Klasyfikacja Pony Master jest wspólna dla wszystkich grup a Play-Off Finał w kategorii Pony Master odbywa się na zasadach handycap.

Na jakim kucu mogę punktować w MJM w wieku 17 lat?

Na żadnym – podobnie jak w regulacjach PZJ klasyfikację dla kuców prowadzi się dla zawodników do 16 roku życia (decyduje rok urodzenia).