KATEGORIE - MAZOWIECKI JUMPING MASTER 2024

Pony Master

Dla kogo ta kategoria?
Kategoria Pony Master przeznaczona jest dla zawodników w wieku od 8 do 16 lat dosiadających kuców.
Aby wystartować w tej kategorii zawodnik musi posiadać licencję wstępną (BW) lub wyższą a kuc na którym startuje musi być w odpowiedniej grupie. Obowiązują takie same zasady jak w Regulaminie DiM PZJ:
Kuce A0 – zawodnicy 8-10 lat,
Kuce A1 – zawodnicy 8-11 lat,
Kuce C, D – zawodnicy 9-16 lat.

Abyśmy byli pewni, że Ranking MJM w tej kategorii prowadzony jest właściwie wymagamy, aby kuce klasyfikowane w kategorii Pony Master posiadały certyfikat wzrostu – weryfikujemy to na podstawie bazy danych dostępnej na stronach PZJ i klasyfikujemy w rankingu tylko te kuce, które w dniu startu widnieją w tej bazie.

Ranking jest wspólny – punkty do rankingu zawodnicy zdobywają startując na kucach zgodnych ze swoim wiekiem w konkursach dokładności, z trafieniem w normę czasu, zwykłych, dwufazowych, z rozgrywką i z oceną stylu jeźdźca (nie dotyczy konkursu licencyjnego) o wysokościach:
Kuce A0: 50 – 55cm,
Kuce A1: 60 – 70cm,
Kuce C: 80 – 95cm,
Kuce D: 80 – 105cm.

Zawodnicy zdobywają punkty do Rankingu MJM na wszystkich zawodach ZR, ZR+ZT, ZO, ZO+ZR (min. dwudniowych) rozgrywanych na Mazowszu w okresie 01.03.2024 – 10.11.2025. W tej kategorii premiowane są jedynie przejazdy bezbłędne. Szczegółowe informacje na temat liczby punktów przyznawanych za dany start znajdziesz w Regulaminie MJM.
Do Rankingu MJM zalicza się zawsze jeden, najlepszy wynik z danego dnia zawodów, ponadto ranking uwzględnia maksymalnie 15 najlepszych wyników. Po osiągnięciu 15 wpisów do rankingu każdy następny lepszy wynik zastępuje najgorszy uzyskany wcześniej. Dzieje się tak dlatego, aby wyrównać szanse zawodników startujących rzadziej od tych, którzy starują często – dzięki temu do Rankingu końcowego będzie brane pod uwagę zawsze 15 najlepszych startów każdego zawodnika. Szczegółowe informacje o tym jak czytać rankingi dostępne TUTAJ.

Kto do Finału?
Podstawą kwalifikacji pary do Play-Off Finału jest ranking końcowy MJM (10.11.2024). Do finału kwalifikuje się pięćdziesiąt najlepszych par (i każda następna z wynikiem równym parze z miejsca 50). Jeżeli zawodnik zakwalifikował do finału więcej koni to prawo startu w finale ma tylko na jednym z nich – ranking końcowy będzie uwzględniał tylko jedno miejsce dla zawodnika, a zawodnik będzie miał prawo wyboru na którym z koni wystartuje. Wraz z rankingiem końcowym opublikowana zostanie również lista rezerwowa uwzględniająca 10 kolejnych par rankingu końcowego – pary te mogą zgłosić się do Play-Off Finału a ich start będzie możliwy w przypadku niezgłoszenia lub wycofania się pary zakwalifikowanej z rankingu końcowego. Pary z listy rezerwowej, które zgłoszą się do Play-Off Finału a nie uzyskają prawa startu mają pierwszeństwo do startów w towarzyszących Play-Off Finałowi zawodach regionalnych i towarzyskich.

Play-Off Finał MJM – tego jeszcze nie było…
Wszystkie pary startujące w Play-Off Finale MJM przystępują do niego z zerowym dorobkiem punktowym – dzięki temu każda zakwalifikowana para ma identyczne szanse na końcowy sukces. Play-Off Finał MJM w kategorii Pony Master składa się z pięciu rund.
Zawodnicy startują na tym samym parkurze o parametrach dostosowanych do grupy kuca: A0 – 55cm, A1 – 70cm, C – 90cm, D – 100cm.
Rundy I i II odbywają się pierwszego dnia zawodów, Runda III rozgrywana jest drugiego dnia. Rundy I i III to konkursy z oceną stylu jeźdźca, pozostałe Rundy to konkursy dokładności. Do rundy IV, która odbędzie się również drugiego dnia zawodów awansuje 30 par z najmniejszą sumą punktów karnych uzyskanych w Rundach I – III (jeżeli na miejscu 30 będzie kilka par z tym samym wynikiem to wszystkie one uzyskują prawo startu w kolejnych Rundach). Runda V zaplanowana jest na ostatni dzień zawodów. Jedną z atrakcyjniejszych właściwości zawodów Play-Off jest to, że eliminacja w którejkolwiek z Rund powoduje brak prawa startu w kolejnej rundzie i para kończy swój występ – to zawody w których nie można pozwolić sobie na taki błąd.
Zwycięzcą Play-Off Finału zostaje para, która uzyska najmniejszą sumę punktów karnych z wszystkich Rund finałowych. Jeżeli kilka par uzyska taki sam wynik to w następnej kolejności decyduje wyższe miejsce w rankingu końcowym MJM z dnia 10.11.2024 a jeżeli wynik dalej pozostaje taki sam to pary klasyfikowane są ex-equo.

W-MZJ gwarantuje w tej kategorii dla 10 najlepszych par cyklu pulę nagród rzeczowych o wartości min. 4.150 PLN (w tym dla zwycięzcy 1.000 PLN). Dzięki uprzejmości naszych partnerów pula ta może ulec zwiększeniu.

Zobacz Ranking Pony Master

Bronze Master

Dla kogo ta kategoria?
Kategoria Bronze Master przeznaczona jest wyłącznie dla zawodników posiadających licencję wstępną (BW) zarejestrowanych w W-MZJ startujących na dużych koniach.

W tej kategorii zawodnicy zdobywają punkty w konkursach dokładności, z trafieniem w normę czasu, zwykłych i dwufazowych na wysokościach od 80 do 105cm. Premiuje się jedynie bezbłędne przejazdy. Szczegółowe informacje na temat liczby punktów przyznawanych za dany start znajdziesz w Regulaminie MJM.
Do Rankingu MJM zalicza się zawsze jeden, najlepszy wynik z danego dnia zawodów, ponadto ranking uwzględnia maksymalnie 15 najlepszych wyników. Po osiągnięciu 15 wpisów do rankingu każdy następny lepszy wynik zastępuje najgorszy uzyskany wcześniej. Robimy tak, aby wyrównać szanse zawodników startujących rzadziej od tych, którzy starują często – dzięki temu do Rankingu końcowego będzie brane pod uwagę zawsze 15 najlepszych startów każdego zawodnika. Szczegółowe informacje o tym jak czytać rankingi dostępne TUTAJ.

Kto do Finału?
Podstawą kwalifikacji pary do Play-Off Finału jest ranking końcowy MJM (10.11.2024). Do finału kwalifikuje się pięćdziesiąt najlepszych par (i każda następna z wynikiem równym parze z miejsca 50). Jeżeli zawodnik zakwalifikował do finału więcej koni to prawo startu w finale ma tylko na jednym z nich – ranking końcowy będzie uwzględniał tylko jedno miejsce dla zawodnika, a zawodnik będzie miał prawo wyboru na którym z koni wystartuje. Wraz z rankingiem końcowym opublikowana zostanie również lista rezerwowa uwzględniająca 10 kolejnych par rankingu końcowego – pary te mogą zgłosić się do Play-Off Finału a ich start będzie możliwy w przypadku niezgłoszenia lub wycofania się pary zakwalifikowanej z rankingu końcowego. Pary z listy rezerwowej, które zgłoszą się do Play-Off Finału a nie uzyskają prawa startu mają pierwszeństwo do startów w towarzyszących Play-Off Finałowi zawodach regionalnych i towarzyskich.

Play-Off Finał MJM – tego jeszcze nie było…
Wszystkie pary startujące w Play-Off Finale MJM przystępują do niego z zerowym dorobkiem punktowym – dzięki temu każda zakwalifikowana para ma identyczne szanse na końcowy sukces. Play-Off Finał MJM w kategorii Bronze Master składa się z pięciu rund. Rundy I (konkurs zwykły) i II (konkurs dwufazowy) odbywają się pierwszego dnia zawodów, Runda III (konkurs dwufazowy) rozgrywana jest drugiego dnia. Do rundy IV, która odbędzie się również drugiego dnia zawodów jako konkurs zwykły awansuje 30 par z największą sumą punktów bonifikacyjnych uzyskanych w Rundach I – III (jeżeli na miejscu 30 będzie kilka par z tym samym wynikiem to wszystkie one uzyskują prawo startu w kolejnej Rundzie). Do Rundy V awansuje 20 najlepszych par Rundy IV. Runda V zaplanowana jest na ostatni dzień zawodów. Jedną z atrakcyjniejszych właściwości zawodów Play-Off jest to, że eliminacja w którejkolwiek z Rund powoduje brak prawa startu w kolejnej rundzie i para kończy swój występ – to zawody w których nie można pozwolić sobie na taki błąd.
Rundy finałowe Play-Off Finału odbywają się na wysokościach 90-100cm.

Wyniki Rundy V są klasyfikacją końcową cyklu, W-MZJ gwarantuje w tej kategorii dla 10 najlepszych par cyklu pulę nagród finansowych min. 8.000 PLN (w tym dla zwycięzcy 2.000 PLN). Dzięki uprzejmości naszych partnerów pula ta może ulec zwiększeniu.

Zobacz Ranking Bronze Master

Silver Master

Dla kogo ta kategoria?
Kategoria Silver Master przeznaczona jest wyłącznie dla zawodników posiadających licencję B3 zarejestrowanych w W-MZJ startujących na dużych koniach.

W tej kategorii zawodnicy zdobywają punkty w konkursach zwykłych, zwykłych z rozgrywką, dwufazowych klasycznych i specjalnych na wysokościach od 110 do 125cm. Szczegółowe informacje na temat liczby punktów przyznawanych za dany start znajdziesz w Regulaminie MJM.
Do Rankingu MJM zalicza się zawsze jeden, najlepszy wynik z danego dnia zawodów, ponadto ranking uwzględnia maksymalnie 15 najlepszych wyników. Po osiągnięciu 15 wpisów do rankingu każdy następny lepszy wynik zastępuje najgorszy uzyskany wcześniej. Robimy tak, aby wyrównać szanse zawodników startujących rzadziej od tych, którzy starują często – dzięki temu do Rankingu końcowego będzie brane pod uwagę zawsze 15 najlepszych startów każdego zawodnika. Szczegółowe informacje o tym jak czytać rankingi dostępne TUTAJ.

Kto do Finału?
Podstawą kwalifikacji pary do Play-Off Finału jest ranking końcowy MJM (10.11.2024). Do finału kwalifikuje się pięćdziesiąt najlepszych par (i każda następna z wynikiem równym parze z miejsca 50). Jeżeli zawodnik zakwalifikował do finału więcej koni to prawo startu w finale ma tylko na jednym z nich – ranking końcowy będzie uwzględniał tylko jedno miejsce dla zawodnika, a zawodnik będzie miał prawo wyboru na którym z koni wystartuje. Wraz z rankingiem końcowym opublikowana zostanie również lista rezerwowa uwzględniająca 10 kolejnych par rankingu końcowego – pary te mogą zgłosić się do Play-Off Finału a ich start będzie możliwy w przypadku niezgłoszenia lub wycofania się pary zakwalifikowanej z rankingu końcowego. Pary z listy rezerwowej, które zgłoszą się do Play-Off Finału a nie uzyskają prawa startu mają pierwszeństwo do startów w towarzyszących Play-Off Finałowi zawodach regionalnych i towarzyskich.

Play-Off Finał MJM – tego jeszcze nie było…
Wszystkie pary startujące w Play-Off Finale MJM przystępują do niego z zerowym dorobkiem punktowym – dzięki temu każda zakwalifikowana para ma identyczne szanse na końcowy sukces. Play-Off Finał MJM w kategorii Silver Master składa się z pięciu rund. Rundy I (konkurs zwykły) i II (konkurs dwufazowy) odbywają się pierwszego dnia zawodów, Runda III (konkurs dwufazowy) rozgrywana jest drugiego dnia. Do rundy IV, która odbędzie się również drugiego dnia zawodów jako konkurs zwykły awansuje 30 par z największą sumą punktów bonifikacyjnych uzyskanych w Rundach I – III (jeżeli na miejscu 30 będzie kilka par z tym samym wynikiem to wszystkie one uzyskują prawo startu w kolejnej Rundzie). Do Rundy V awansuje 20 najlepszych par Rundy IV. Runda V zaplanowana jest na ostatni dzień zawodów jako konkurs zwykły z rozgrywką. Jedną z atrakcyjniejszych właściwości zawodów Play-Off jest to, że eliminacja w którejkolwiek z Rund powoduje brak prawa startu w kolejnej rundzie i para kończy swój występ – to zawody w których nie można pozwolić sobie na taki błąd.
Rundy finałowe Play-Off Finału w tej kategorii odbywają się na wysokościach 110-120cm.

Wyniki Rundy V są klasyfikacją końcową cyklu, W-MZJ gwarantuje w tej kategorii dla 10 najlepszych par cyklu pulę nagród finansowych min. 14.000 PLN (w tym dla zwycięzcy 3.000 PLN). Dzięki uprzejmości naszych partnerów pula ta może ulec zwiększeniu.

Zobacz Ranking Silver Master

Gold Master

Dla kogo ta kategoria?
Kategoria Gold Master przeznaczona jest dla zawodników posiadających licencję B2 lub B1 zarejestrowanych w W-MZJ startujących na dużych koniach.

W tej kategorii zawodnicy zdobywają punkty w konkursach zwykłych, zwykłych z rozgrywką, dwufazowych klasycznych i specjalnych na wysokościach od 120 do 135cm. Szczegółowe informacje na temat liczby punktów przyznawanych za dany start znajdziesz w Regulaminie MJM.
Do Rankingu MJM zalicza się zawsze jeden, najlepszy wynik z danego dnia zawodów, ponadto ranking uwzględnia maksymalnie 15 najlepszych wyników. Po osiągnięciu 15 wpisów do rankingu każdy następny lepszy wynik zastępuje najgorszy uzyskany wcześniej. Robimy tak, aby wyrównać szanse zawodników startujących rzadziej od tych, którzy starują często – dzięki temu do Rankingu końcowego będzie brane pod uwagę zawsze 15 najlepszych startów każdego zawodnika. Szczegółowe informacje o tym jak czytać rankingi dostępne TUTAJ.

Kto do Finału?
Podstawą kwalifikacji pary do Play-Off Finału jest ranking końcowy MJM (10.11.2024). Do finału kwalifikuje się pięćdziesiąt najlepszych par (i każda następna z wynikiem równym parze z miejsca 50). Jeżeli zawodnik zakwalifikował do finału więcej koni to prawo startu w finale ma tylko na jednym z nich – ranking końcowy będzie uwzględniał tylko jedno miejsce dla zawodnika, a zawodnik będzie miał prawo wyboru na którym z koni wystartuje. Wraz z rankingiem końcowym opublikowana zostanie również lista rezerwowa uwzględniająca 10 kolejnych par rankingu końcowego – pary te mogą zgłosić się do Play-Off Finału a ich start będzie możliwy w przypadku niezgłoszenia lub wycofania się pary zakwalifikowanej z rankingu końcowego. Pary z listy rezerwowej, które zgłoszą się do Play-Off Finału a nie uzyskają prawa startu mają pierwszeństwo do startów w towarzyszących Play-Off Finałowi zawodach regionalnych i towarzyskich.

Play-Off Finał MJM – tego jeszcze nie było…
Wszystkie pary startujące w Play-Off Finale MJM przystępują do niego z zerowym dorobkiem punktowym – dzięki temu każda zakwalifikowana para ma identyczne szanse na końcowy sukces. Play-Off Finał MJM w kategorii Gold Master składa się z pięciu rund. Rundy I (konkurs zwykły) i II (konkurs dwufazowy) odbywają się pierwszego dnia zawodów, Runda III (konkurs dwufazowy) rozgrywana jest drugiego dnia. Do rundy IV, która odbędzie się również drugiego dnia zawodów jako konkurs zwykły awansuje 30 par z największą sumą punktów bonifikacyjnych uzyskanych w Rundach I – III (jeżeli na miejscu 30 będzie kilka par z tym samym wynikiem to wszystkie one uzyskują prawo startu w kolejnej Rundzie). Do Rundy V awansuje 20 najlepszych par Rundy IV. Runda V zaplanowana jest na ostatni dzień zawodów jako konkurs zwykły z rozgrywką. Jedną z atrakcyjniejszych właściwości zawodów Play-Off jest to, że eliminacja w którejkolwiek z Rund powoduje brak prawa startu w kolejnej rundzie i para kończy swój występ – to zawody w których nie można pozwolić sobie na taki błąd.
Rundy finałowe Play-Off Finału w tej kategorii odbywają się na wysokościach 120-130cm.

Wyniki Rundy V są klasyfikacją końcową cyklu, W-MZJ gwarantuje w tej kategorii dla 10 najlepszych par cyklu pulę nagród finansowych min. 22.750 PLN (w tym dla zwycięzcy 4.000 PLN). Dzięki uprzejmości naszych partnerów pula ta może ulec zwiększeniu.

Zobacz Ranking Gold Master

Top Klub

Dla kogo ta kategoria?
Kategoria Top Klub przeznaczona jest dla klubów jeździeckich zarejestrowanych w W-MZJ.

Ranking kategorii Top Klub prowadzony jest w oparciu o rankingi indywidulane zawodników zrzeszonych w danym klubie. Ze wszystkich startów zawodników danego klubu do rankingu Top Klub zalicza się trzy najwyższe wartości punktowe z każdego dnia zawodów. Suma stanowi wynik klubu za dany dzień startowy. Po osiągnięciu 15 wpisów do rankingu każdy następny lepszy wynik zastępuje najgorszy uzyskany wcześniej. Szczegółowe informacje o tym jak czytać rankingi dostępne TUTAJ.

Które kluby do Finału?
Podstawą kwalifikacji klubu do Play-Off Finału jest ranking końcowy MJM (10.11.2024). Do finału kwalifikuje się dziesięć najlepszych klubów (i każdy następny z wynikiem równym klubowi z miejsca 10).

Play-Off Finał MJM – tego jeszcze nie było…
Play-Off Finał MJM w kategorii Top Klub rozgrywany jest jako konkurs dokładności. Każdy klub wystawia drużynę składającą się z trzech par. Wyznaczeni przez klub członkowie drużyny startują na tym samym parkurze o parametrach dostosowanych do kategorii w których punktowali w rankingu indywidualnym:
Kuce A0 – 55cm, A1 – 70cm, C – 90cm, D – 100cm, Bronze: 100cm, Silver: 120cm, Gold: 130cm.

Wynikiem końcowym Play-Off Finału w kategorii Top Klub jest suma punktów karnych wszystkich członków drużyny. W przypadku jednakowego wyniku o wyższym miejscu zdecyduje wyższa pozycja klubu w Rankingu końcowym z dnia 10.11.2024 a jeżeli wynik nadal będzie taki to kluby sklasyfikowane będą ex-equo. Eliminacja któregokolwiek członka drużyny powoduje eliminację całej drużyny.

W-MZJ ufundował nagrody finansowe dla trzech najlepszych klubów w wysokości: I miejsce – 4.000 PLN, II miejsce – 3.000 PLN, III miejsce – 2.000 PLN. Dzięki naszym partnerom pula ta może ulec zwiększeniu.

Zobacz Ranking Top Klub

Best Coach

Dla kogo ta kategoria?
Kategoria Best Coach przeznaczona jest dla szkoleniowców (dowolnego stopnia) z aktualną licencją PZJ, których podopieczni punktują w kategoriach indywidualnych: Pony Master, Bronze Master, Silver Master, Gold Master.

Ranking kategorii Best Coach prowadzony jest w oparciu o rankingi indywidulane podopiecznych szkoleniowca. Ze wszystkich wyników podopiecznych danego szkoleniowca do rankingu Best Coach zalicza się trzy najwyższe wartości punktowe z każdego dnia zawodów. Suma stanowi wynik szkoleniowca za dany dzień startowy. Po osiągnięciu 15 wpisów do rankingu każdy następny lepszy wynik zastępuje najgorszy uzyskany wcześniej. Szczegółowe informacje o tym jak czytać rankingi dostępne TUTAJ, a szczegółowe informacje na temat liczby punktów przyznawanych za dany start znajdziesz w Regulaminie MJM.

Bardzo ważne!
W odróżnieniu od pozostałych kategorii cyklu MJM w kategorii Best Coach szkoleniowcy nie są klasyfikowani „z automatu” – klasyfikacja prowadzona jest w oparciu o zgłoszenie, którego dokonuje zawodnik potwierdzając tym samym, że jego wyniki zalicza się na poczet wybranego szkoleniowca. Link do formularza zgłoszeniowego TUTAJ.

Klasyfikacja końcowa
Klasyfikacja końcowa kategorii Best Coach to suma punktów za wyniki podopiecznych w okresie 1.03.2024 – 10.11.2024, punktów bonusowych oraz wyników podopiecznych w Play-Off Finale.

W-MZJ ufundował nagrody finansowe dla trzech najlepszych szkoleniowców w wysokości: I miejsce – 2.000 PLN, II miejsce – 1.500 PLN, III miejsce – 1.000 PLN. Dzięki naszym partnerom pula ta może ulec zwiększeniu.
Uroczyste wręczenie nagród w tej kategorii zaplanowane jest na corocznej Gali W-MZJ.

Zobacz Ranking Best Coach