MWiM WKKW- Stado Ogierów w Bogusławicach 10-12/06/20222