Nowy Statut W-MZJ

Informujemy, że zatwierdzony w dniu 30.08.2021 podczas Walnego Zjazdu Delegatów  statut został zarejestrowany w KRS.

Aktualny statut W-MZJ dostępny jest TUTAJ