Seminarium dla komisarzy A 12/03/2022 On-line 

Zapraszamy na seminarium dla komisarzy:
S/L/125/2022
Prowadzący : Natalia Smagacz
Zgłoszenia biuro@wmzj.waw.pl
Cena 100,-
On-line
Rozpoczęcie o godzinie  10:00
numer konta : PKO BP S.A. 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927