Seminarium licencyjne dla sędziów A 15/11/2021

Zapraszamy na seminarium licencyjne S/L/A/110/2021 dla sędziów konkurencji ujeżdżenie:
Prowadzący : Marlena Gruca-Rucińska
Zgłoszenia szkolenia@wmzj.waw.pl
Cena 200,-/osoba sędziowie W-MZJ 100,-
Miejsce seminarium-  Aromer ul.Stołeczna 250, 05-074 Józefin
Rozpoczęcie o godzinie  10:00
numer konta : PKO BP S.A. 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927