UWAGA !! Nie czekajcie z licencjami do ostatniej chwili !

Informujemy, że w dniach 19-23/02/2024, biuro Związku będzie nieczynne i w tym czasie nie będą wystawiane licencje regionalne.
Dokumenty przesłane po dniu 16/02/2024 zostaną rozpatrzone dopiero 26/02/2024 (poniedziałek). Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu startów w zawodach i załatwianie wszelkich spraw związanych z licencjami z odpowiednim wyprzedzeniem.