Wybory przewodniczących Rady Trenerów i Kolegium Sędziów

Podczas Walnego Zjazdu Delegatów W-MZJ odbędą się wybory Przewodniczących Kolegium Sędziów oraz Rady Trenerów W-MZJ.

Chętne osoby zapraszamy do zapoznania się z odpowiednimi regulaminami (w załącznikach) i udziału w WZD.

Przypominamy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczo-Statutowe Delegatów W-MZJ odbędzie się 30.08.2021 (poniedziałek) w Warsaw Polo Club (ul. Działkowa 27, 05-540 Jaroszowa Wola).
termin I: 14:30
termin II: 15:00

Pozostałe dokumenty dotyczące zebrania znajdują się w dedykowanym wpisie.