EGZAMIN NA ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ Brązowa, Srebrna- KJ Wiktorowo

Serdecznie zapraszamy na egzamin na odznaki PZJ:
Termin:
30.12.2023
. – sobota
Miejsce: Folwark Konny Wiktorowo , Informacje – tel. 501-933086 & 602648711
Adres : Wiktorowo 8 ; 05-192 Nasielsk ;
www.kjkwiktorowo.pl ; f Folwark Konny Wiktorowo
Zgłoszenia do
: 27.12.2023. (środa) na mail: jan.ratajczak@interia.pl
Uwaga obowiązuje nowy system zgłoszenia
.
Należy zgłosić się dwutorowo przez :
I.
SYSTEM ARTEMOR – strona PZJ
II.
Tradycyjnie do organizatora – jan.ratajczak@interia.pl
W zgłoszeniu do organizatora prosimy podać:
Imię i nazwisko uczestnika –
Miejsce i data urodzenia –
Numer odznaki Jeżdżę Konno (tylko dla zdających BOJ) –
Zdaję egzamin na odznakę
(podać jaką
) – BOJ / SOJ / ZOJ –
Przyjadę z własnym koniem (podać wzrost i imię konia) –
Posiadam klasę sportową (proszę podać jaką III B ; III A) –
Zamawiam boks dla konia – Tak / Nie
Chcę korzystać z konia klubowego (prosimy o zapisanie się na jazdę próbną)
Opłaty
– koszty egzaminu BOJ i SOJ na własnym koniu
– 250 zł
– koszty egzaminu ZOJ na własnym koniu –
– Boks dla konia –
100 zł
/ dzień
– wynajęcie konia klubowego
150 zł
dla klientów w stałym abonamencie Folwarku
Konnego Wiktorowo i
200 zł
dla osób z zewnątrz tylko po odbyciu jazdy próbnej
– egzamin poprawkowy
– 200 zł
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane w mailu zwrotnym. Informacja co do godzin
rozpoczęcia poszczególnych części egzaminu zostanie opublikowana 1-2 dni przed egzaminem i przesłana
w mailu zwrotnym.
PRZED EGZAMINEM NALEŻY OKAZAĆ KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ LUB OSOBIE WYZNACZONEJ
DOWÓD TOŻSAMOŚCI LUB LEGITYMACJA SZKOLNA , PASZPORT KONIA Z WAŻNYMI
SZCZEPIENIAMI , oraz numer odznaki Jeżdżę Konno
Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpłata 250 zł /400 zł + ewentualnie boks 100 zł do
23.12.2023r. dla osób zdających BOJ i SOJ ,
Kolejność zgłoszeń i dokonanie przedpłaty warunkuje przyjęcie na listę – ilość miejsc ograniczona – 25
os.
Wpłaty można dokonać przelewem na numer konta:
Martyna Ratajczak
70 1020 1592 0000 2902 0293 6698
– w tytule wpłaty wpisać- Imię
nazwisko – Egzamin Odznaka ( prosimy mieć dowód wpłaty podczas egzaminu)
UWAGA!!!!!! Osoby chcące skorzystać z treningu i krótkiego przygotowania prosimy o
kontakt pod tel. 501 933
086
ZAPRASZAMY