Zapraszamy sędziów oraz komisarzy na seminaria licencyjne !

Zapraszamy sędziów oraz komisarzy na seminaria licencyjne !
 1.Seminariumicencyjne dla sędziów ujeżdżenia
Termin: 09/12/2023 godziny : 10-14
S/L/A/201/2023
Prowadzący Krzysztof Tomaszewski
Zgłoszenia: biuro@wmzj.waw.pl do 01/12/2023
Miejsce seminarium- SGGW Nowoursynowska 100
Cena 200 zł
2. Seminarium licencyjne dla komisarzy konkurencji ujeżdżenia
S/L/A/199/2023
Termin: 09/12/2023 godziny 14-18
Prowadzący Katarzyna Widalska
Zgłoszenia: biuro@wmzj.waw.pl do 01/12/2023
Miejsce seminarium-SGGW Nowoursynowska 100
Cena 200 zł
Osoby zgłaszające się na seminarium sędziowskie oraz komisaryczne łączna cena 300 zł
3.Seminarium licencyjne dla sędziów konkurencji skoki przez przeszkody
Termin: 11/12/2023
S/L/B/194/2023
Prowadzący Ewa Porębska-Gomółka.
Zgłoszenia: biuro@wmzj.waw.pl do 08/12/2023
Miejsce seminarium- Nowoursynowska 100
Cena 200 zł
Godziny rozpoczęcia zostaną podane wkrótce !
Przy zgłoszeniu proszę podać, którym wydarzeniem są państwo zainteresowani !