Odznaka BOJ i SOJ- Becker sport

Egzamin na odznakę „Jeżdżę konno”