Odznaka BOJ i SOJ – KJ Wiktorowo

Egzamin na odznakę Brązową i Srebrną