!Gratulacje dla sędzin ujeżdżenia!

Serdeczne gratulacje w imieniu Kolegium Sędziów oraz całego WMZJ dla Pani Magdaleny Operacz za awans na  I klasę sędziowską,

Pani Agaty Kamionki-Flak oraz Pani Ewy Hadały – Mikołajczuk za awans na II klasę sędziowską.

GRATULACJE !