Kurs konwojenta ONLINE

Uwaga! Zmiana terminu kursu na 27.02.2021, 10:00-14:00!
Serdecznie zapraszamy na kurs konwojenta zwierząt online, który odbędzie się 20.02.2021 r. w godzinach 10:00-14:00.
Celem kursu jest poznanie przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt. Ukończenie takiego szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników uczestniczących w procesie transportu zwierząt, a w przypadku kontroli licencja powinna zostać udostępniona kontrolującym. Kurs pozwala uzyskać uprawnienia państwowe wymagane dla każdej osoby przewożącej zwierzęta.
Prowadzący kurs: lek. wet. Tomasz Stężycki
Program kursu:
 • Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskie w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego
 • Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie
 • Wymagana dokumentacja towarzysząca przesyłce zwierząt żywych
 • Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mające wpływ na zapewnienie transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków w czasie transportu
 • Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt, stosownie do gatunku
 • Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola ich stanu zdrowia, wymagane postoje, karmienie i pojenie
 • Zachowania behawioralne różnych gatunków zwierząt.
 • Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i wyładunku
 • Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt
 • Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów
 • Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu; Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach
 • Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewnienia optymalnych warunków zoo higienicznych podczas przewozu zwierząt
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007r. Egzamin odbędzie się w trakcie kursu i będzie przeprowadzony online.
Zaświadczenie ukończenia kursu jest podstawowym dokumentem, który wymagany jest przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt upoważnia do wykonywania czynności związanych z przewozem zwierząt. Dokument ten honorowany jest na terenie Polski oraz na obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Zapisy: szkolenia@wmzj.waw.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór jest załącznikiem do tego wpisu.
Kurs prowadzony będzie na platformie zoom. Po opłaceniu i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia otrzymają Państwo link do wydarzenia.
Koszt kursu: 400,-/ osoba
Płatność przelewem na konto Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927