Małopolski Związek Jeździecki organizuje w dniach 19-20 marca 2022 Podstawowy kurs sędziowski w skokach przez przeszkody ONLINE

Podstawowy kurs sędziowski w skokach przez przeszkody ONLINE
termin: 19-20.03.2021
numer: S/P/B/129/2022
miejsce: ONLINE (platforma ZOOM)
koszt: 180zł płatne na konto MZJ
termin zgłoszeń: 17.03.2022 – PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ
zgłoszenia: malwzj@gmail.com z dołączonym potwierdzeniem przelewu
wymagane dokumenty należy przedstawić prowadzącemu:
 potwierdzenie przynajmniej średniego wykształcenia,
 zaświadczenie o niekaralności,
 potwierdzenie posiadania jednej z poniższych odznak/klas/uprawnień:
o odznaka jeździecka,
o klasa/licencja sportowa w jeździectwie w danej konkurencji,
o jeździeckie uprawnienia szkoleniowca PZJ,
o wykształcenie w kierunku hodowli/sportu konnego,
W dniach 17-18.03.2022 odbędzie się także ONLINE kurs sędziowski, ale w dyscyplinie WKKW https://www.mzj.krakow.pl/szkolenia/