MWiM-C – termin i miejsce

Drodzy zawodnicy i trenerzy,

Został wyznaczony termin i miejsce Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w WKKW.

MWiM w WKKW odbędą się w dniach 18-20.09.2021 w Bogusławicach. W tym samym miejscu i terminie będą odbywały się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w WKKW i Ujeżdżeniu.

Zawodnikom Kadry Mazowsza* przysługuje dofinansowanie startu w MWiM w wysokości 250 zł.

Dla zawodników startujących w MWiM WKKW jest także planowane dofinansowanie transportu, ze względu na odległość do Bogusławic.

Wkrótce przedstawimy zaktualizowany regulamin oraz propozycje.

*dotyczy zawodników, którzy nie skorzystali z dofinansowania podczas innych MWiM w roku 2021