Otwarte czworoboki i parkury PIKNIK JEŹDZIECKI i IGRZYSKA POLSKI OLDPOJÓW w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody Folwark Konny Wiktorowo 7-8.06. – Ujeżdżenie & 10-11.06. Skoki 2023

 

Otwarte czworoboki i parkury

PIKNIK JEŹDZIECKI i IGRZYSKA POLSKI OLDPOJÓW
w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody Folwark Konny Wiktorowo

7-8.06. – Ujeżdżenie  &  10-11.06. Skoki  2023

oraz konkursy nieklasyczne objęte cyklem Mazowiecki Talent Jeździecki

 

 1. Organizator: Folwark Konny Wiktorowo
 2. Termin treningów : 07-11.06. 2023
 3. Termin zgłoszeń:

– treningi ujeżdżeniowe – 03.06. Sobota  godz. 20.00
– treningi skokowe – 08.06. Wtorek godz. 20.00
– prosimy jednak o jak najszybszą deklarację udziału

Zgłoszenia:  https://zawodykonne.com/zawody/260/16

tel:  Jacek Ryczywolski – 692991471   & Julka 507310877

 1. Miejsce zawodów Wiktorowo 8, 05-192 Nasielsk
 2. Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowani  oraz niezarejestrowani.

Komisja sędziowska:

  UJEŻDZENIE – 7-8.06. SKOKI 10-11.06.
Oceniający Anna Piasecka Jan Ratajczak
Oceniający Wojciech Dąbrowski  
       
Sędzia stylu      
Sędzia konkursów Nieklasycznych Ewa Hadała – Mikołajczuk

Jan Ratajczak

Ewa Hadała – Mikołajczuk

Jan Ratajczak

Komisarz zawodów:    
Gospodarz toru:    Jan Ratajczak    Sebastian Mogła , Jan Ratajczak
Lekarz weterynarii:    
Obsługa Komputerowa Jacek Ryczywolski 692991471 i Julia Ratajczak 507310877 Jacek Ryczywolski 692991471 i Julia Ratajczak 507310877
Biuro zawodów Agata Głuchowska – 508878781 Agata Głuchowska – 508878781
Obsługa fotokomórki:    
Obsługa medyczna:    

 

 

 1. Kryteria przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z Uchwałą nr U/3115/1/E/2021 z dnia 09.04.2021: Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów wraz ze zgłoszeniem dokonują na rzecz organizatora wpłaty wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów. Osoby, które wycofają konia przed terminem ostatecznych zgłoszeń otrzymują zwrot od organizatora w pełnej wysokości dokonanych wpłat.

* Osoby, które wycofają konia po terminie ostatecznych zgłoszeń lub nie stawią się na zawody otrzymają zwrot kosztów na warunkach przedstawionych w propozycjach zawodów.

W przypadku zwrotów całości lub części wpłat bardzo prosimy o przesyłanie danych do zwrotu wraz z nr konta na adres jan.ratajczak@interia.pl  . Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną przedpłatą. Organizator w pierwszej kolejności przyjmie konie zgłoszone z wynajęciem boksu. W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie ostatecznym. Otwarty panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com po terminie ostatecznym nie jest równoznaczny ze zmianą terminu ostatecznego. Zgłoszenia wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.com. Za zgłoszenia przysłane w innej formie organizator po akceptacji obciąży zgłaszającego opłatą dodatkową 100 zł. Zapisy do konkursów rozgrywanych w pierwszy dzień zawodów dokonywane są przy zgłoszeniu na  https://zawodykonne.com/zawody/260/16 Na kolejne dni zapisów można dokonać do 15 min po zakończeniu ostatniego konkursu dnia poprzedniego. Wszystkie zgłoszenia do konkursów przyjmowane będą WYŁĄCZNIE poprzez panel zawodykonne.com. Przy biurze zawodów będzie dostępny komputer, na którym będzie można dokonać zgłoszeń na dzień następny.

Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list startowych) za zgodą Sędziego Głównego: 40 zł. Wprowadzenie lub uzupełnienie brakujących/błędnych danych w zgłoszeniu: 20 zł.

Zawodnicy, którzy mają zaległości wobec Organizatora zobowiązani są do ich uregulowania przed rozpoczęciem zawodów. Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również boksów). Wszelkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco umieszczane na stronie zawody konne.com  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.

NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!! WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ ZAKAZ PALENIA NA HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!! PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW

 

 1. Warunki uczestnictwa i finansowe

 

 1. Warunki uczestnictwa
Wymagane dokumenty – zawodnicy i Konie
Wskazane aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i ubezpieczenie
Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami
Liczba startów konia w konkursach:

W treningach ujeżdżeniowych – max 2 przejazdy dziennie z wyjątkiem konkursu nieklasycznego.

W treningach skokowych:

Max 5 startów w konkursach nieklasycznych.

Max 4 razy w przypadku dwóch zawodników do wysokości 90 cm

Max 3 razy w przypadku jednego zawodnika do wysokości 110 cm

Liczba startów zawodnika w konkursach nieklasycznych

4-5 lat –konkursy 3NK, 4NK z asystą

6-7 lat bez odznaki PZJ Jeżdżę Konno – konkursy 3NK, 4NK

6-7 lat z odznaką PZJ Jeżdżę Konno – konkursy 1NK, 2NK, 3NK, 4NK

od 8 lat – 1NK, 2NK, 3NK, 4NK

W przypadku zawodników niepełnoletnich: zgoda rodzica lub opiekuna oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu jeździeckiego.
WSKAZANE
Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.
Ubezpieczenie zawodnika
Paszport urzędowy z aktualnymi wpisami
 1. Opłaty

 

Rodzaj opłaty: Koszt (PLN): Koszt (PLN):
  UJEŻDZENIE – 7-8.06. SKOKI 10-11.06.
Organizacyjna – całość para koń +zawodnik:

Dwa dni

Jeden dzień

Pojedynczy start

 

 

250 zł

200 zł

100 zł

 

250 zł

200 zł

100 zł

 

Opłata za Boksy    
BOKS 270 zł

 

270 zł
     
Boks  za całe zawody – wtorek- niedziela

Boks 5 dni

Ograniczona liczba boksów

 

550

 

 

Opłata za dodatkowy dzień korzystania z boksu (wcześniejszy przyjazd/późniejszy wyjazd) – po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem 100 zł 100 zł
Podłączenie samochodu do prądu 200 zł/ cały pobyt

 

200 zł/cały pobyt

 

Siano  –  kostka / bal 30 zł / 250 zł 30 zł / 250 zł
Słoma –  kostka /bal 20 zł / 150 zł Pierwsze ścielenie bezpłatnie 20 zł / 150 zł Pierwsze ścielenie bezpłatnie
Trociny  we własnym zakresie    
 1. Sposób i warunki płatności:

 

Zgodnie z uchwałą nr U/3115/1/E/2021 oraz w związku z sytuacją związaną z COVID-19 w celu ograniczeniu liczby osób przychodzących do biura bardzo prosimy o dokonywanie opłat w całości na konto przed przyjazdem na trening.

Przedpłatę od konia w wysokości opłata za boks / lub całość + opłata organizacyjna należy dokonać w momencie zgłoszenia wstępnego (warunek przyjęcia zgłoszenia), natomiast pozostałą część wpłaty należy wpłacić w terminie do –  7 lub 10 czerwca  2023 r. w biurze  lub przelewem

Decyduje data wpływu na rachunek bankowy.

Dane do faktury bardzo prosimy przesyłać na adres jan.ratajczak@interia.pl

Dane do przelewu: Martyna Ratajczak  70 1020 1592 0000 2902 0293 6698

z dopiskiem:  Igrzyska Oldbojów (IOl)  (data zawodów i nazwą konia i zawodnika )

lub    PIKNIK JEŹDEZIECKI  (data i nazwa konia i zawodnika)

 

 1. Dodatkowe informacje organizatora

 

O przydziale boksów w stajniach według życzeń np. konie z jednego klubu  itp. tylko w momencie zaznaczenia tej prośby w zgłoszeniu (na zawodykonne.com. )

W przypadku stwierdzenia korzystania z boksu bez wcześniejszego zgłoszenia boksu lub bez wiedzy organizatora zostanie naliczona opłata za boks w wysokości zgodnej z propozycjami zawodów.

Po wycofaniu konia po 02.06.2023 przedpłaty nie podlegają zwrotowi.

Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w wysokości 50%.

W przypadku anulacji zgłoszenia po terminie ostatecznym lub w przypadku, gdy zawodnik nie przyjedzie na zawody zawodnik zobowiązany jest do uregulowania przedpłaty (opłaty minimalnej). Opłata minimalna (przedpłata) jest kosztem przygotowania organizatora do zawodów.

 

 1. Warunki techniczne:

plac konkursowy –   28m x 60m podłoże kwarcowe z flizeliną

rozprężalnia 20×40 podłoże kwarcowe

rozprężalnia w hali –20m x 60m i 21x41m  podłoże kwarcowe z flizeliną

Dla koniowozów  i przyczep parking z dostępem do wody i prądu;

Dyrektor treningów – Martyna Ratajczak , Tel: 501933086 & 602648711

             Biuro –  Agata Głuchowska – 508 878 781

             Obsługa komputerowa:  Jacek Ryczywolski 692991471 i Julia Ratajczak 507310877

Kierownik stajni – Matylda Mikołajczak – 516597503

 

 

 1. Program PIKNIKU JEŹDZIECKIEGO:

Wtorek 6 czerwca  2023

W godzinach . 14.00-18.00 – możliwość wjazdu na plac konkursowy

Środa 7  czerwca  2023

          Konkursy  1NK, 2Z-4Z zabawowe- nieklasyczne  rozgrywane w hali

Konkurs nr 1NK,   Program ujeżdżeniowy A- Debiuty -1   http://mtj.waw.pl/PDF/A-Debiuty-1.pdf (cykl MTJ)

Konkurs nr 2Z,   Program na odznakę BOJ

Konkurs nr 3Z,   Program na odznakę SOJ

Konkurs nr 4Z,   Program na odznakę ZOJ

 

Pozostałe treningi: oznaczone symbolami  na czworoboku otwartym

Konkurs nr 1T    L1 –  (runda L)

Konkurs nr 1IO    L1-   Igrzyska Polski Oldbojów SREBRNA RUNDA, I półfinał,

Konkurs nr 2T,    P1 – (runda P)

Konkurs nr 2IO    P1-   Igrzyska Polski Oldbojów ZŁOTA RUNDA, I półfinał,

Konkurs nr 3T,    N1 –  (runda N)

Konkurs nr 4T,    C1 –   (runda C)

Konkurs nr 5T,    CC1 – (runda CC)

Konkurs nr 6T,    D1 –   (runda D)

Konkurs nr 3IO    L2-   Igrzyska Polski Oldbojów SREBRNA RUNDA, II półfinał,

Konkurs nr 4IO    P2-   Igrzyska Polski Oldbojów ZŁOTA RUNDA, II półfinał,

Czwartek 8  czerwca  2023

          Konkursy  2NK , 6Z-8Z  zabawowe – nieklasyczne rozgrywane w hali

Konkurs nr 2NK,   Program ujeżdżeniowy A- Debiuty -1,  http:/mtj.waw.pl/PDF/A-Debiuty-1.pdf (cykl MTJ)

Konkurs nr 6Z,   Program na odznakę BOJ

Konkurs nr 7Z,   Program na odznakę SOJ

Konkurs nr 8Z,   Program na odznakę ZOJ

 

Pozostałe treningi:  oznaczone symbolami na czworoboku otwartym

Konkurs nr 7T,    L2 –  (runda L)

Konkurs nr 5IO   L3-   Igrzyska Polski Oldbojów SREBRNA RUNDA, Finał,

Konkurs nr 8T,    P2 – (runda P)

Konkurs nr 6IO    P5 –  Freestyle  Igrzyska Polski Oldbojów ZŁOTA RUNDA, Finał,

Konkurs nr 9T,    N2 –(runda N)

Konkurs nr 10T,  C2 – (runda C)

Konkurs nr 11T,  CC2 –(runda CC)

Konkurs nr 12T,   D2 – (runda D)

 

Piątek 9 czerwca  2023

W godzinach . 14.00-18.00 –  wejście na plac konkursowy

Sobota 10 czerwca  2023

Konkursy zabawowe   nieklasyczne rozgrywane będą na hali

Konkurs nr 3NK, Pony games z możliwą-asystą – http://mtj.waw.pl/PDF/PG-na-dokladnosc-zasady-rozgrywania.pdf  (cykl MTJ)

 

Pozostałe treningi:  oznaczone symbolami na parkurze otwartym

Konkurs nr 1,     wys. 50 cm  jako dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 2,     wys. 60 cm  jaklo dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 3,     wys. 70 cm  jako dokładności (art.238.1.1)

 

Konkurs nr 1S    Igrzyska Polski Oldbojów SREBRNA RUNDA, I półfinał, dokładności, wys. 70 cm (art.238.1.1)

Konkurs nr 2S    Igrzyska Polski Oldbojów SREBRNA RUNDA, II półfinał, zwykły, wys. 75 cm  (art.238.1.2)

Konkurs nr 1Z    Igrzyska Polski Oldbojów ZŁOTA RUNDA, I półfinał, dokładności, wys. 90 cm  (art.238.1.1)

Konkurs nr 2Z    Igrzyska Polski Oldbojów ZŁOTA RUNDA, II półfinał, zwykły, wys. 95 cm (art.238.1.2)

 

Konkurs nr 4,     wys. 80 cm  jako dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 5,     wys. 90 cm  jako dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 6,     wys. 100 cm  jako dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 7,     wys. 110 cm, jako zwykły  (art.238.1.2)

Konkurs nr 8,    wys. 120 cm, (art.238.1.2)

Konkurs nr 9,    wys. 125 cm, (art. 238.1.2)

 

Niedziela   11  czerwca  2023

 

Konkursy zabawowe   rozgrywane będą na hali

Konkurs nr 4NK, Pony games z możliwą asystą  ;

http://mtj.waw.pl/PDF/PG-na-dokladnosc-zasady-rozgrywania.pdf (cykl MTJ)

 

Pozostałe treningi:  oznaczone symbolem na parkurze otwartym

 

Konkurs nr 10,    wys. 50 cm jako dokładności  (art.238.1.1)

Konkurs nr 11,    wys. 60 cm  jako dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 12,    wys. 70 cm  jako dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 13,    wys. 80 cm  jako dokładności (art.238.1.1)

Konkurs nr 3S,  Igrzyska Polski Oldbojów SREBRNA RUNDA, I Nawrót FINAŁU, wys. 80 cm  (art.273.3.3.1)
Konkurs nr 4S,  Igrzyska Polski Oldbojów SREBRNA RUNDA, II Nawrót FINAŁU, wys. 85 cm(art.273.3.3.1)

Konkurs nr 14,   wys. 90 cm    jako dokładności   (art.238.1.1)

Konkurs nr 15,   wys. 100 cm  jako dokładności   (art.238.1.1)

Konkurs nr 3Z,  Igrzyska Polski Oldbojów ZŁOTA RUNDA,  I Nawrót FINAŁU, wys. 100 cm (art.273.3.3.1)
Konkurs nr 4Z,  Igrzyska Polski Oldbojów ZŁOTA RUNDA,  II Nawrót FINAŁU, wys. 105 cm (art.273.3.3.1)

Konkurs nr 16,      wys. 110 cm,  jako konkurs zwykły (art.238.1.2)

Konkurs nr 17,      wys. 120 cm,  jako konkurs zwykły (art.238.1.2)

Konkurs nr 18,      wys. 125 cm,  jako konkurs zwykły (art.238.1.2)

 

Konkursy 1NK, 2NK, 3NK, 4NK są objęte cyklem Mazowiecki Talent Jeździecki. Jeździeckim (Regulamin MTJ) i są rozgrywane zgodnie z oraz Wytycznymi dla organizatorów zawodów towarzyskich i nieklasycznych autoryzowanych przez WMZJ.

 

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych treningów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą w wtorek  po 17:00 na stronie https://zawodykonne.com/zawody/260/16

 

 1. Nagrody:

W konkursach 1NK, 2NK, 3NK, 4NK objętych cyklem MTJ Warszawsko Mazowiecki Związek Jeździecki nagradza wszystkich zawodników do 15 roku życia za aktywność niezależnie od uzyskanego wyniku.

 

 

Nagrody dla uczestników – treningów ujeżdżeniowych  oraz Igrzysk Polski Oldbojów 7-8.06.2023

 

Konkurs Runda Pula I II III IV-VII
Zabawowe

nieklasyczne

A-Debiuty, Pony Games  BOJ SOJ ZOJ rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Treningi L , P i D rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Treningi N 350 200 100 50  
Treningi C 550 250 200 100  
Treningi CC 450 300 200 100  
Igrzyska Old Srebrna rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Igrzyska Old Złota rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
             

 

Nagrody dla uczestników –treningów skokowych oraz Igrzysk Polski Oldbojów 10-11.06.2023

 

Konkursy Numer konkursu Pula I II III IV
Zabawowe nieklasyczne Pony Games

1Z i 2Z

rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Trening 1-6 i 10-15 rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Trening 7 300 150 100 50  
Trening 8 400 200 100 50 50
Trening 9 400 200 100 50 50
Trening 16 300 150 100 50  
Trening 17 400 200 100 50 50
Trening 18 400 200 100 50 50
Igrzyska Old Srebrna rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Igrzyska Old Złota rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe
             

 

WYNIK Z PIERWSZEGO PRZEJAZDU W DANYM KONKURSIE JEST LICZONY W KLASYFIKACJI TRENINGU    

Nagrody zgodnie z Przepisami ogólnymi Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby wypłacanych nagród:

 • do 4 przejazdów – płatne 1. miejsce
 • od 5 do 8 przejazdów – płatne miejsca 1-2.
 • od 9 do 12 przejazdów – płatne miejsce 1-3.
 • od 13 do 16 przejazdów – płatne miejsca 1-4

 

 

 • Na terenie ośrodka zapewniony będzie catering barek w STAREJ CHACIE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie treningów oraz w czasie transportu na i po zawodach

Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie .

 

 • Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie

 

–  Folwark Konny Wiktorowo – agroturystyka  – nocleg, pokoje 2-4 osobowe , ograniczona ilość –  80 zł os/doba wyżywienie w barku na terenie ośrodka , rezerwacja  501933086  Kasia

– Folwark Konny Wiktorowo – pole namiotowe , miejsce na postawienie Campera lub namiotu  bezpłatne – jedynie  podłączenie do prądu Campera –  100 zł

Agroturystyka „Sosnowy Raj” – 601712526  , kontakt@sosnowyraj.pl

Wiosełko – tel. 881 651 651

– Rancho Aksamitka – Gawłowo 2 , www.rancho.aksamit.net.pl , tel . 601 504 020

Hotel Nosselia – tel 23 6930090 , recepcja@nosselia.pl

Pozostałe noclegi dostępne na stronie https://www.google.com/travel/hotels/Nasielsk

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.

 1. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 2. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

ORGANIZATOR

30.05.2023