Propozycje MWiM-A Amatorów

W załączniku przedstawiamy propozycje MWiM Amatorów w Ujeżdżeniu, które odbędą się w dniach 24-25.10.2020 w KJ Aromer.
Propozycje zostały zatwierdzone 16.10.2020 r.