Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów W-MZJ

Szanowni Państwo,

Walne Zebranie Delegatów W-MZJ podjęło w dniu 28.09.2020 r. uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w terminie do 15.11.2020 r.

Na zebraniu Zarządu w dniu 06.10.2020 wyznaczono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na 16.11.2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i Państwa bezpieczeństwo, Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu Zebrania. Zostanie ono przeprowadzone w terminie, który pozwoli wszystkim delegatom na bezpieczne uczestnictwo w Zebraniu.

Poniżej znajdą Państwo uchwałę Komisji Rewizyjnej oraz Ustawę o Stowarzyszeniach, które były podstawą podjęcia przez Zarząd decyzji o przełożeniu terminu Zebrania.

Z poważaniem,
biuro W-MZJ