SZKOLENIE LICENCYJNE nr T/U/J/351/2023 + WARSZTATY PRAKTYCZNE 17-18.11.2023

Klub Jeździecki Wiktorowo i Warszawsko Mazowiecki Związek Jeździecki serdecznie zaprasza na szkolenie
licencyjne z zakresu lonżowania i pracy z końmi z ziemi.
Zajęcia mają pozwolić na podnoszenie poziomu wyszkolenia jeźdźców w obszarze pracy z koniem z ziemi.
Szkolenie skierowane jest do szkoleniowców, zawodników, luzaków i wszystkich chętnych, którzy chcą
lepiej opanować sztukę lonżowania koni, a szkoleniowcom pomóc efektywniej wykorzystać pracę na lonży
w codziennym treningu w każdej dyscyplinie.
Organizator:
KJ Wiktorowo & Warszawsko Mazowiecki Związek Jeździecki
Adres :
Wiktorowo 8; 05-192 Nasielsk
Osoba prowadząca
Jan Ratajczak
(Trener PZJ)
Termin –
17.11.2023 (piątek godz. 13.00-19.00) warsztaty praktyczne konie przyjezdne
Termin
– 18.11.2023
KURS LICENCYJNY
(sobota godz. 9.30-17.00) teoria + warsztaty praktyczne
Koszt
ponoszony przez uczestników:
300 zł
za kurs licencyjny (wliczony obiad sobota)
350 zł
dla pozostałych (wliczony obiad w sobota)
Koszt wynajmu boksu (przyjazd z własnym koniem) – 100 zł / dzień
Koszt noclegu : 80 zł doba
Koszty wyżywienia – śniadanie – 30 zł, obiad 50 zł, kolacja 30 zł
UWAGA DLA ZAINTERESOWANYCH
Uczestnictwo w kursie oraz treningach wraz z koniem:
Możliwość skorzystania z treningu z koniem:
Piątek (17.11.) – praca indywidualna z koniem na lonżach
50 zł
od konia – godziny 13.00-19.00
Sobota (18.11.)- praca z koniem na lonżach podczas kursu koszt w ramach kursu
Niedziela (19.11.) – ewentualny udział w szkoleniu licencyjnym z zakresu skoki przez przeszkody – w
ramach opłat za kurs lub udział w grupie treningowej.
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty , prosimy przesyłać na
jan.ratajczak@interia.pl
Termin zgłoszenia – do dnia 14.11. (wtorek)
Konto do wpłaty: Martyna Ratajczak – 70 1020 1592 0000 2902 0293 6698
z dopiskiem Szkolenie –
Lonżowanie 17-18.11.
W zgłoszeniu prosimy podać takie dane:
Imię i Nazwisko Kursanta: …………………………………………..
Numer licencji szkoleniowca: ……………………………………… dla osób biorących udział w szkoleniu licencyjnym
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………. Adres e-mail …………………………………………………
Zamawiam boks dla konia: od ………….. do …………..
Zamawiam nocleg: podać daty …………………………..
Zamawiam wyżywienie: podać ilości śniadania………… obiad (obiad w sobotę wliczony w cenę kursu) …………. Kolacje…….
Zamawiam wyżywienie vege : ……………………… (tak/nie)
Wyrażam chęć udziału w treningu piątek: ………………… (tak/nie)
Wyrażam chęć udziału z koniem podczas szkolenia: ………………………. (tak/nie)
Wyrażam chęć udziału z koniem w grupie w zajęciach praktycznych podczas szkolenia z skoków (niedziela): …………… (tak/nie)
HARMONOGRAM
:
PROGRAM – KURS LONŻOWANIA 17-18.11.2023r
Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej:
warsztaty praktyczne – 6 godz.
teoria – 4 godziny
filmy szkoleniowe – 1,5 godz.
praktyka – 4 godzin
I. Lonżowanie koni na pojedynczej lonży – teoria
Miejsce i podłoże do lonżowania
Wyposażenie i rząd dla konia
Prawidłowe wypięcie konia na lonży;
Wodze pomocnicze – rodzaje i zasadność stosowania;
Technika i zasady lonżowania.
Ćwiczenia gimnastyczne, skala wyszkolenia.
Praca z młodymi i zaawansowanymi końmi.
Praca z trudnymi końmi.
Korygowanie problemów z końmi.
Praca na koziołkach i drągach.
II. Lonżowanie koni na podwójnej lonży – teoria wstęp
Podwójna lonża – zasadność stosowania;
Technika lonżowania na podwójnej lonży
Filmy szkoleniowe
III. Lonżowanie koni – praktyka
Lonżowanie na pojedynczej lonży
Lonżowanie na podwójnej lonży
PLAN GODZINOWY
17.11.2023r
– (piątek) miejsce lonżownik lub hala – praca z końmi przyjezdnymi na kurs
do godz. 13.00 – przyjazd koni, zakwaterowanie , ustalenie planu dnia
14.00-19.00 – warsztaty praktyczne z końmi przyjezdnymi i końmi organizatora
19.30 – kolacja
18.11.2023r
– (sobota) sala wykładowa (sędziówka) + praktyka (hala/lonżownik)
9.00 – śniadanie dla osób zakwaterowanych od piątku,
09.30 – rejestracja uczestników , zakwaterowanie
10.00 – 14.00 teoria + filmy szkoleniowe
14.00 – 14.30 przerwa obiadowa
14.45 – 19.00 zajęcia praktyczne – konie przyjezdne i organizatora
19.00 – wręczenie certyfikatów licencyjnych szkoleniowcom
19.30 – kolacja
20.00 – ognisko dla osób zostających na szkolenie z skoków
W każdej części praktycznej udział własny kursantów.
Kursanci mają być zaopatrzeni obowiązkowo w rękawiczki ciepłe ubranie.
Organizator lub kursanci z końmi zapewniają podstawowy sprzęt do lonżowania.
Możliwość uczestnictwa ok. 20 osób.
Organizator zapewnia kawę, herbatę i drobny poczęstunek.
Zgłoszenia mailowe
:
jan.ratajczak@interia.pl
Warunki uczestnictwa na stronie
www.kjwiktorowo.pl
; f; Folwark Konny Wiktorowo
Kontakt telefoniczny do organizatora: 501 -933086 , 602 648711
Dojazd:
Miejscowość – Wiktorowo, gmina Nasielska powiat Nowy Dwór Mazowiecki .
Mapka dojazdowa na stronie –
www.kjwiktorowo.pl
; f- Folwark Konny Wiktorowo