SZKOLENIE LICENCYJNE nr T/U/J/350/2023 + WARSZTATY PRAKTYCZNE

Klub Jeździecki Wiktorowo i Warszawsko Mazowiecki Związek Jeździecki serdecznie zaprasza
na
szkolenie licencyjne z zakresu dyscypliny skoków.
Zajęcia mają pozwolić na podnoszenie poziomu wyszkolenia szkoleniowców i jeźdźców.
Szkolenie skierowane jest do szkoleniowców, zawodników i wszystkich chętnych, którzy chcą
zgłębić wiedzę na tematy zawarte w programie szkolenia.
Organizator:
KJ Wiktorowo & Polski Związek Jeździecki
Adres organizatora: Wiktorowo 8; 05-192 Nasielsk
Osoba prowadząca –
Jan Ratajczak + Anna Piasecka
(Trener PZJ)
Termin – 19.11 2023
(niedziela godz. 10.30-17.00) szkolenie licencyjne + praktyka
Koszt ponoszony przez uczestników:
300 zł
dla szkoleniowców z
licencją
PZJ (w tym obiad)
200 zł
dla osób uczestniczących w szkoleniu z lonżowania 17-18.11.
350 zł
dla pozostałych (w tym obiad)
200 zł
dla osób uczestniczących w szkoleniu z lonżowania 17-18.11.
Jest możliwość korzystania z noclegów i wyżywienia oraz połączenia pobytu z
kursem z zakresu lonżowania koni i pracy z ziemi 17-18.11.
Koszt noclegu
: 80 zł
doba
Koszty wyżywienia – śniadanie –
30 zł
, obiad
50 zł
, kolacja
30 zł
Koszt wynajmu boksu (przyjazd z własnym koniem)
– 100 zł
/ dzień
Możliwość uczestnictwa wraz z koniem w zajęciach praktycznych:
Możliwość skorzystania z treningu z koniem piątek-sobota praca na lonżach , niedziela
udział praktyczny w szkoleniu skokowym.
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty , prosimy przesyłać na
jan.ratajczak@interia.pl
Termin zgłoszenia – do dnia 14.11. (wtorek)
Konto do wpłaty: Martyna Ratajczak – 70 1020 1592 0000 2902 0293 6698
z dopiskiem Szkolenie – skoki 19.11.
W zgłoszeniu prosimy podać takie dane:
Imię i Nazwisko Kursanta: …………………………………………..
Numer licencji szkoleniowca: ……………………………………… dla osób biorących udział w szkoleniu licencyjnym
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………. Adres e-mail …………………………………………………
Zamawiam boks dla konia: od ………….. do …………..
Zamawiam nocleg: podać daty …………………………..
Zamawiam wyżywienie: podać ilości śniadania………… obiad (obiad w sobotę wliczony w cenę kursu) …………. Kolacje…….
Zamawiam wyżywienie vege – ………………………..(tak/nie)
Wyrażam chęć udziału w treningu piątek: ………………… (tak/nie)
Wyrażam chęć udziału z koniem podczas szkolenia: ………………………. (tak/nie)
Wyrażam chęć udziału z koniem w grupie w zajęciach praktycznych podczas szkolenia z skoków (niedziela): …………… (tak/nie)
HARMONOGRAM
:
PROGRAM – KURS Licencyjny – skoki 19.11.2023r
Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej:
1.
Szkolenie dzieci i młodzieży – trening jeźdźca na różnym etapie rozwoju –
warsztaty
2.
Etapy wyszkolenia jeźdźca oraz teoria nauczania – warsztaty
3.
Metodyka nauczania skoków przez przeszkody – warsztaty
4.
Zajęcia praktyczne – pierwsza grupa 2-3 jeźdźców
5.
Zajęcia praktyczne – druga grupa 2-3 jeźdźców
6.
Zajęcia praktyczne trzecia grupa 2-3 jeźdźców
PLAN GODZINOWY
19.11.2023r – (niedziela
) miejsce – sala wykładowa zajęcia teoretyczne + hala praktyka
10.15 – rejestracja uczestników
10.30 – 13.30 teoria
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 zajęcia praktyczne I grupa
15.00 – 16.00 zajęcia praktyczne II grupa
16.00 – 17.00 zajęcia praktyczne III grupa
17.00 – wręczenie certyfikatów uczestnictwa
W każdej części praktycznej udział kursantów w prowadzeniu zajęć, wymiana doświadczenia.
Organizatorzy zapewniają jeźdźców do grup o różnym poziomie wykształcenia jeździeckiego
mogą w zajęciach brać udział konie i jeźdźcy przyjezdni wcześniej zgłoszeni.
Możliwość uczestnictwa ok. 15-20 osób.
Organizator zapewnia kawę, herbatę i drobny poczęstunek.
Zgłoszenia mailowe
:
jan.ratajczak@interia.pl
Warunki uczestnictwa na stronie
www.kjwiktorowo.pl
; f; Folwark Konny Wiktorowo
Kontakt telefoniczny do organizatora: 501 -933086 , 602 648711
Dojazd:
Miejscowość –
Wiktorowo,
gmina Nasielska powiat Nowy Dwór Mazowiecki .
Mapka dojazdowa na stronie –
www.kjwiktorowo.pl
; f- Folwark Konny Wiktorowo