Szkolenie prowadzone przez KKS dla kandydatów na członków WKE.

W dniu 29.06.2022 poprzez platformę ZOOM planowane jest szkolenie prowadzone przez KKS dla kandydatów na członków WKE.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić jeszcze jakieś kandydatury to jest to możliwe do końca tego tygodnia.

Kandydaci na egzaminatorów muszą spełniać następujące warunki:

  1. a) posiadać uprawnienia co najmniej instruktora sportu,
  2. b) posiadać aktualną licencję szkoleniowca PZJ,
  3. c) przedstawić rekomendację od Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego lub przewodniczącego WKE,
  4. d) przedstawić rekomendację Trenera Promotora potwierdzającą 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego

Dział Szkolenia

Polskiego Związku Jeździeckiego

Godziny pracy: 8-12

pzj@pzj.pl