UWAGA ! Ważne !

Kluby, zawodnicy, trenerzy i rodzice – poniżej prezentujemy zestawienie zawodników jacy przysłali do Biura W-MZJ wymagane dokumenty do przyznania klas sportowych za rok 2023 (klasy III i II przyznaje W-MZJ, klasy I i M przyznaje PZJ ale trzeba taki wniosek przysłać do W-MZJ).
Prosimy o sprawdzenie czy nie brakuje na liście innych zawodników i przesłanie do Biura W-MZJ w nieprzekraczalnym terminie piątek 5.01.2024 r. odpowiednich wniosków dokumentujących spełnienie kryteriów na klasę sportową (linki do wyników zawodów).
Przypominamy, że za klasy sportowe uzyskuje się punkty do rankingu indywidualnego oraz klubowego W-MZJ (III klasa – 2p, II klasa – 4p, I klasa – 7p, klasa M – 10p).
Link do wstępnych rankingów W-MZJ za rok 2023 https://wmzj.waw.pl/rankingi-2023/
Biuro W-MZJ