Ważne informacje! WZD W-MZJ – 28.09.2020

Szanowni Państwo,

Nastąpiła zmiana miejsca, w którym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Delegatów W-MZJ. Zebranie odbędzie się w Technikum Hodowli Koni w Piasecznie (Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno). Godzina zebrania pozostaje bez zmian – pierwszy termin o godzinie 18:00.

Do uchwalenia zmian w statucie W-MZJ wymagana jest obecność co najmniej połowy naszych członków, więc liczymy na wysoką frekwencję.

W załącznikach znajdą Państwo:
– sprawozdanie z działalności Zarządu W-MZJ za rok 2019
– sprawozdanie Kolegium Sędziów W-MZJ za rok 2019
– sprawozdanie Rady Trenerów W-MZJ za rok 2019
– sprawozdanie finansowe W-MZJ za rok 2019
– propozycje zmian statutu W-MZJ wg zaleceń KRS
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej W-MZJ za rok 2019
– regulamin obrad WZD 28.09.2020
– porządek obrad WZD 28.09.2020
– oświadczenie o reprezentacji