Zapraszamy na konferencję ogólną dla szkoleniowców – T/U/J/360/2023

– termin: 18/12/2023
– miejsce: COS Torwar Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa
-godzina rozpoczęcia- 9:30 – rejestracja uczestników
W tym roku odbędą się spotkania w zakresie:
-Przygotowanie zawodnika do startów:
-Przepisy jeździeckie
-Jak nauczać jeździectwa – skuteczne metody komunikacji z jeźdźcem
-standardy ochrony dzieci – omówienie wymogów wynikających z nowej ustawy, z praktycznymi przykładami, przypadkami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznych relacji – omówieniem, co powinny zawierać i jak rekomendujemy przeprowadzić proces ich wdrażania, oraz procedurami interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.
Koszt udziału: dla szkoleniowców WMZJ z ważną licencją – 200 zł , dla pozostałych osób 350zł.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:biuro@wmzj.waw.pl
Dane do zgłoszenia:
– imię i nazwisko
-informacja o ewentualnej diecie wegetariańskiej lub innej.
Wpłaty prosimy dokonać na numer konta PKO BP S.A. 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927