Zarząd W-MZJ zaprasza do składnia ofert na organizację w roku 2023

Zarząd W-MZJ zaprasza do składnia ofert na organizację w roku 2023:
  1. HPWiM oraz MWiM Ujeżdżenie Duże Konie oraz osobno Kuce i Amatorzy
  2. HPWiM oraz MWiM Skoki Duże Konie oraz osobno Kuce i Amatorzy
  3. MWiM w konkurencji WKKW, Rajdy oraz Powożenie.
HPWiM oraz MWiM mogą być organizowane w formule zawodów ogólnopolskich lub regionalnych. Pierwszeństwo w organizacji będą miały kluby jakie złożyły oferty w roku 2022, mające prawo do weryfikacji oferty finansowej. O wyborze organizatora w drodze bezpośrednich negocjacji będzie decydował Zarząd W-MZJ w oparciu o następujące zasady:
  1. kwota nagród pieniężnych oraz rzeczowych
  2. w przypadku przyznania imprezy mistrzowskiej danemu klubowi pierwszeństwo będą miały inne kluby które złożyły oferty
  3. prawidłowe rozliczenie wcześniej organizowanych imprez mistrzowskich

Oferty prosimy składać do dnia 12 października 2022 r. (środa) drogą mailową biuro@wmzj.waw.pl lub pisemnie na adres biura W-MZJ ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa.
UWAGA: przypominamy, że termin zgłaszania zawodów ogólnopolskich do kalendarza PZJ mija 15 października 2022 (sobota)